Barnvaccination

Välkommen till våra sidor om barnvaccination på MSD Insight. Inom barnvaccinområdet jobbar vi med vattkoppssjukdom, rotavirusinfektion, pneumokocksjukdom samt mässling, påssjuka och röda hund. Här hittar du viktig information och resurser för att hålla dig uppdaterad om den senaste forskningen och underlätta ditt arbete.

Vattkoppor är en vanlig och mycket smittsam sjukdom som orsakas av ett virus och som de allra flesta drabbas av som barn. Folkhälsomyndigheten är klar med sin utredning om vaccination mot vattkoppor bör erbjudas inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Myndigheten har konstaterat att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram.

Sedan september 2023 ingår MSD:s vacciner mot rotavirusinfektion, pneumokocksjukdom samt mässling, påssjuka och röda hund i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vi erbjuder utbildningsmaterial i form av videos, artiklar och nedladdningsbara broschyrer, som kan vara till nytta vid kommunikation med t.ex. föräldrar.

Vattkoppor

Vem har inte fått frågor om prickar?

Det finns många pricksjukdomar som barn kan drabbas av och det kan vara svårt för föräldrar att skilja dem åt. Prickboken är ett hjälpmedel i samtal med föräldrar.