Kardiovaskulära sjukdomar

Kardiovaskulära sjukdomar

Vi har sedan länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för patienter med ökad risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Idag har vi chans att skapa förändring.

Vi vill förbättra patienternas hälsa genom att fortsätta utveckla och marknadsföra innovativa behandlingar mot hjärt- och kärlsjukdomar.