Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar

I mer än ett sekel har MSD utvecklat läkemedel inom området infektionssjukdomar och bidragit till stora vetenskapliga framsteg. Vårt fokus har alltid varit att förebygga och behandla sjukdomar som hotar människor och samhällen runt om i världen.

På dessa sidor belyser vi de utmaningar som patienter och vården kämpar med samt våra engagemang för att bidra i kampen mot dessa.