Utbildningar

Utbildningar – HPV

Underlag till information och utbildning om humant papillomvirus (HPV)

Underlag till information och utbildning. Underlaget kan användas till att ta fram utbildning/utbildningsmaterial avsedd för apoteks-, hälso/sjukvårdspersonal som arbetar med vaccinationer samt som underlag till content om HPV.

Utbildningsinitiativ om vaccin och HPV för Elevhälsan från MSD och Microsoft

4 av 5 får HPV någon gång i livet. Ge elever i årskurs 5 möjligheten att lära sig om HPV och vaccin på ett interaktivt och engagerande sätt med hjälp av MSD:s utbildningsguide och spelet Minecraft: Education Edition.

Initiativet är kostnadsfritt och support ingår.

Titta på en film som förklarar hur utbildningen går till

Besök vaccinutbildning.se för att lära dig mer

Besök vaccinutbildning.se för för att lära dig mer

Vill din skola vara med? Kontakta oss!

Vill din skola vara med?
Kontakta oss.