Visste du att rotavirus är den vanligaste orsaken till mag-tarminfektion hos små barn?

Gastroenterit orsakad av rotavirus kan vara en väldigt besvärlig sjukdom för de barn som drabbas. Barnet kan få kräkningar, feber och vattentunna diarréer som kommer ofta, och som kan leda till uttorkning. I Sverige är rotavirus den huvudsakliga anledningen till sjukhusvård av barn med diarré.1,2 Viruset utsöndras i det smittade barnets avföring innan, under och efter sjukdomsperioden.1 Rotavirus smittar lätt från person till person och kan spridas via händer, mun, nappar och leksaker.3

Innan vaccinationsprogram besökte cirka 3 700 barn årligen en akutmottagning till följd av rotavirusinfektion i Sverige3

Rotavirusinfektion leder ofta till sjukhusvistelser för spädbarn i Sverige och vad många inte tänker på är att det globalt är ett livshotande virus som leder till dödsfall.3 Av de barn som vårdades på sjukhus i Sverige innan vaccination fick upp till 10-15 % komplikationer och 1-2 % behövde intensivvård.3

Innan det infördes vaccination mot rotavirus i vissa regioner 2014, vårdades varje år uppskattningsvis 2 100 barn under fem år på sjukhus i Sverige på grund av rotavirusorsakad gastroenterit.3,4 Rotavirusinfektion är allvarligast hos barn i åldern 6 till 24 månader.3

Årlig förekomst hos barn innan vaccination i Sverige:3,4

~ 3 700

besökte akutmottagningar

~ 14 000

besökte primärvården

~ 30 000

behandlades i hemmet

Efter införandet av vaccination

Allmän rotavirusvaccination i Sverige uppskattas minska antal akutmottagningsbesök med 80 % och primärvårdsbesök med 74 %. Det är ett estimat baserat på 98 % vaccinationstäckningsgrad (VCR).4

I region Stockholm har antalet vårdrelaterade infektioner på grund av rotavirusgastroenterit minskat med 74 % hos barn under fem år efter införandet av vaccination (n=9051 innan vaccination, n=6463 efter vaccination, p<0,05).5

Mildare sjukdom efter flera infektioner6

Barn kan få flera infektioner orsakade av rotavirus, ofta av olika serotyper, dvs. varianter av virusstammar.1,7 I femårsåldern har nästan alla barn haft en eller flera rotavirusinfektioner.8 Den första rotavirusinfektionen associeras vanligtvis med svårare sjukdomsgrad än efterföljande naturliga infektioner. En studie i Mexico visade ökad skydd efter varje efterföljande naturlig infektion, mot både svår som lindrig sjukdom, se figur 1.6

Skydd mot efterföljande rotavirussjukdom orsakad av naturlig rotavirusinfektion6

Graf - Sannolikhet för rotavirusinfektion

Figur 1. Kumulativ sannolikhet för första och efterföljande naturliga rotavirusinfektioner under de första två levnadsåren.
Studiedesign: En kohort på 200 nyfödda rekryterades vid födseln från oktober 1987 till oktober 1988 och övervakades under två år.6

I Sverige vaccinerar vi mot rotavirusinfektion i det nationella barnvaccinationsprogrammet sedan 20192

Infektion med rotavirus är en anmälningspliktig sjukdom sedan den 1 juli 2022.2 Vaccination är ett sätt att skydda barnet mot sjukdom.8 För att förhindra vidare spridning är även noggrann hygien viktigt, genom att tvätta händer innan mat och efter blöjbyten och toalettbesök.1,2 Utbrott på spädbarnsavdelningar ses emellanåt på sjukhus i Sverige. Sedan den 1 september 2019 ingår rotavirusvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige.2

Antalet barn som fått gastroenterit från rotavirus har minskat i länder som har rotavirusvaccin i sina vaccinationsprogram.1

Var det här materialet värdefullt för dig?
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Frågor och svar om rotavirus och vaccination. [Uppdaterad 4 augusti 2023].
  2. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion. [Uppdaterad 1 juli 2022].
  3. Folkhälsomyndigheten. Fördjupad information om vaccination mot rotavirus. [Uppdaterad 21 februari 2022].
  4. Folkhälsomyndigheten. Beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten; 2017; 17001.
  5. Olsson-Åkefeldt et. al. Reduction of rotavirus as a cause of nosocomial diarrhoea in northern Stockholm after introducing the rotavirus vaccine, Infectious Diseases, 55:3, 175-180.
  6. Velázquez FR, et al. Rotavirus infection in infants as protection against subsequent infections. N Engl J Med. 1996;335(14):1022-1028.
  7. Folkhälsomyndigheten. Rotavirusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndigheten; 2015; 15018.
  8. Folkhälsomyndigheten. Bra att veta om Rotavirus. [Uppdaterad 1 september 2023].