Vem har inte fått frågor om prickar?

Det finns många pricksjukdomar som barn kan drabbas av och det kan vara svårt för föräldrar att skilja dem åt. Typiska vattkoppssymtom är de karakteristiska hudblåsorna.1 En del barn får bara enstaka blåsor medan andra får prickar över hela kroppen.1 Andra prickar kan misstas för vattkoppor. Som BVC-sköterskor är ni nyckelpersoner när det gäller att ge rätt vägledning och stöd till föräldrar.

I Prickboken kan föräldrar lära sig mer om olika pricksjukdomar

Över 100 000 exemplar av Prickboken har distribuerats. Broschyren illustrerar olika pricksjukdomar och särskiljer dem åt. Använd den som stöd i mötet med föräldrarna och dela gärna ut den.

För de allra mest digitala har vi även tagit fram Prickboken på Instagram @Prickboken. Där finns informationen lättillgänglig när och var än prickarna på de minsta dyker upp.

Prickboken

Varje år drabbas ungefär en födelsekohort av vattkoppor vilket är runt 105 000 barn2,3

Vattkoppsviruset Varicella Zoster är väldigt smittsamt och något som de flesta barn får i förskoleåldern.4,5 Eftersom man ofta inte märker av några symtom innan sjukdomen bryter ut är det inte ovanligt att en hel förskoleklass drabbas samtidigt.1

Vattkoppor läker vanligtvis ut av sig själv men drabbar ofta en hel familj om en person blir sjuk med feber, hosta, hudutslag och VAB.1,4 Viruset kan sprida sig till andra i familjen, 70–90 % av mottagliga syskon smittas och blir man smittad av ett syskon får man ofta mer virus och svårare sjukdom.6 För vissa barn sprider sig smittan till slemhinnor som mun, hals, genitalia, ändtarmsöppningen och ögonen.1

Vattkoppor är en vanlig barnsjukdom men det går att vaccinera.1,4

Var det här materialet värdefullt för dig?
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Referenser

  1. 1177 Vårdguiden. Vattkoppor. [uppdaterad 27 mars 2020].
  2. Grimheden et al. Vattkoppor inte alltid en harmlös barnsjukdom. Läkartidningen 2009;106(9):580-582.
  3. SCB befolkningsstatistik.
  4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros [uppdaterad 10 februari 2023].
  5. Riera-Montes et al. Estimation of the burden of varicella in Europe before the introduction of universal childhood immunization. BMC Infectious Diseases 2017; 17:353.
  6. Rikshandboken för barnsjuksköterskor. Vattkoppor. [uppdaterad 15 mars 2022].