Vacciner

Vacciner

Vacciner – För livet, genom livet

Vaccin är en av folkhälsans genom tiderna största framgångssagor. 
MSD står för innovation, kompetens, etik och engagemang.
Vi är dedikerade att skydda barn och vuxna från sjukdomar som går att förebygga.

Våra områden är: HPV, Pneumokocker och Pediatrik

Önskar du beställa vaccin, utbildnings- eller patientmaterial?
Välkommen till MSD Vaccinservice