Gardasil 9

GARDASIL 9 är ett vaccin indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot följande HPV-sjukdomar1

GARDASIL 9 innehåller 9 HPV-typer1

Gardasil 9 - HPV typer
Gardasil 9 - Säkerhetsprofil

SÄKERHETSPROFIL FÖR GARDASIL 9

Vanligaste biverkningarna med GARDASIL 9 i kliniska studier:

Biverkningarna var oftast milda till måttliga i intensitet1

För sammanfattning av biverkningar, se produktresumén.

Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Det rekommenderas att individer som får en första dos av Gardasil 9 fullföljer vaccinationsserien med Gardasil 91. Personer som tidigare har vaccinerats med Gardasil/Silgard (tetravalent vaccin) kan även vaccineras med en ny vaccinationsserie av Gardasil 9.1

Gardasil 9 - Skydd mot HPV

GARDASIL 9: BREDARE SKYDD MOT HPV-RELATERAD ANOGENITAL CANCER

Gardasil 9 - Skydd - Anogenital cancer

Referenser

  1. Gardasil 9 SPC, maj 2023
  2. Hartwig S, Baldauf J-J, Dominiak-Felden G et al. Elsevier, Estimation of the epidemiological burden of HPVrelated anogenital cancers, precancerous lesions, and genital warts in women and men in Europe: Potential additional benefit of a nine-valent second generation HPV vaccine compared to first generation HPV vaccines. Elsevier, Papillomavirus Research 2015; 1:90-100.

Material/Beställa vacciner

Önskar du beställa vaccin, utbildnings- eller patientmaterial?
Välkommen till MSD Vaccinservice