Vattkoppor är inte en sjukdom som barn behöver få

Varje år drabbas runt en födelsekohort av vattkoppor2,3

Vattkoppsviruset Varicella Zoster är väldigt smittsamt och något som de flesta barn får i förskoleåldern.2,4 Eftersom man ofta inte märker av några symtom innan sjukdomen bryter ut är det inte ovanligt att en hel förskoleklass smittas samtidigt. Vattkoppor läker vanligtvis ut av sig själv men drabbar ofta en hel familj om ett barn insjuknar och innebär då feber, hosta, hudutslag och VAB.1,4 Viruset kan även spridas till andra familjemedlemmar, 70–90 % av mottagliga syskon smittas och blir man smittad av ett syskon får man ofta mer virus och svårare sjukdom.5 Vad som karakteriserar vattkoppor är hudutslag. En del barn får bara enstaka blåsor medan andra får prickar över hela kroppen.1 För barn med många utslag kan det innebära att smittan kan sprida sig till slemhinnor som mun, hals, genitalier, ändtarmsöppning och ögon.1

Ungefär 300 personer läggs årligen in på sjukhus till följd av vattkoppor6

Vattkoppor är inte bara påfrestande med de typiska symtomen utan vad många inte vet är att smittan kan leda till allvarliga komplikationer.1,4 Det kan till exempel vara sekundära infektioner till följd av bakterieinfektion, hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.4 Av de 300 personer som läggs in på sjukhus årligen är cirka 200 barn under 14 år.6

Sjukdomsbörda och estimerade kostnader till följd av vattkoppor i Sverige

Figur 1. Sjukdomsbörda och estimerade samhällskostnader till följd av vattkoppssjukdom.2,3,6,7
Sjukvårdskostnader och VAB-kostnader är baserade på en hälsoekonomisk modellering av Wolff et al.

Ungefär 20 av 100 000 personer konsulterar specialistvården och 100 av 100 000 konsulterar primärvården årligen på grund av vattkoppor.6 Det kostar samhället runt 19 miljoner kronor varje år.7 Tillagt till det så VABar föräldrar för omkring 289 miljoner kronor vilket är ungefär 150 000 förlorade arbetsdagar varje år.7

Vad många föräldrar inte vet är att vattkoppsvaccination har funnits sedan 1990-talet och att vaccin faktiskt är en möjlighet för att skydda barn mot sjukdom.8

Folkhälsomyndigheten utreder om vattkoppsvaccination ska ingå i det nationella barnvaccinationsprogrammet9

Vattkoppsvaccination initierades i vaccinationsprogrammet i USA 1995.8 Det är flera länder i Europa som har vattkoppsprogram bland annat Finland, Schweiz, Spanien och Tyskland.10,11 Folkhälsomyndigheten håller på att utreda om det ska ingå för barn i det nationella barnvaccinationsprogrammet, vilket de ska komma med beslut om under 2023.9

Figur 2. Världskarta där vattkoppsvaccination ingår i vaccinationsprogram10,11

Lyssna på vad barnläkare Pontus säger om vattkoppsvaccination

Var det här materialet värdefullt för dig?
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Referenser

 1. 1177 Vårdguiden. Vattkoppor. [uppdaterad 27 mars 2020].
 2. Grimheden et al. Vattkoppor inte alltid en harmlös barnsjukdom. Läkartidningen 2009;106(9):580-582.
 3. SCB befolkningsstatistik
 4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros [uppdaterad 10 februari 2023].
 5. Rikshandboken för barnsjuksköterskor. Vattkoppor. [uppdaterad 15 mars 2022].
 6. Widgren et al. The burden of chickenpox disease in Sweden. BMC Infectious Diseases 2016; 16:666.
 7. Wolff E et al. Cost-effectiveness of varicella and herpes zoster vaccination in Sweden: An economic evaluation using a dynamic transmission model. PLoS One. 2021 May 13;16(5):e0251644.
 8. WHO position paper. Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014. Wkly Epidemiol Rec. 2014;89:265–88.
 9. Folkhälsomyndigheten. Utredningar om nationella vaccinationsprogram. [Uppdaterad 23 maj 2023].
 10. Young Hwa et al. Global varicella vaccination programs. Clinical and experimental pediatrics 2022;65(12):555-562.
 11. Federal office of public health FOPH. Chickenpox / Shingles. [Uppdaterad 17 januari 2023].