Pneumokocker

Välkommen till vår sida om pneumokocker på MSD Insight – en kunskapsbank för hälso- och sjukvårdspersonal. Här hittar du viktig information och resurser som kan underlätta ditt arbete i att förebygga pneumokocksjukdom. Tillsammans spelar vi en avgörande roll när det gäller att skydda individer mot pneumokocksjukdomar.

Pneumokocker är en bakterie och ett av de vanligaste smittämnena som orsakar infektioner i luftvägarna och andra allvarliga sjukdomar, såsom lunginflammation, bihåleinflammation och meningit. På denna sida kommer ni att hitta relevant och aktuell information om pneumokocker, inklusive epidemiologi och utbildningsmaterial i form av videos och webbinarium inspelningar.

Vi erbjuder även resurser om pneumokockvaccin och uppdaterade riktlinjer för vaccination av riskgrupper. Genom att följa riktlinjer och informera individer så kan vi tillsammans bidra till att minska pneumokockrelaterad sjuklighet och dödlighet i Sverige.

Ta del och utforska våra sidor och låt oss värna om den svenska befolkningens hälsa.

Tack för ert viktiga arbete!

Vacciner

Artiklar

Alla artiklar inom ämnet pneumokocker.

Vacciner

Webbinarium och videos

Välkommen att se våra videos om pneumokocker.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin. Uppdaterad: 8 mars 2024. Besökt: 18 juni 2024.