I Sverige är äldre skyddade mot pneumokocker ojämlikt: Hur kan ni förbättra täckningsgraden?

2023-06-26
Vaccinationstäckningsgrad är ett begrepp som beskriver hur stor andel som vaccinerat sig. När det gäller vaccination av äldre mot pneumokocker ser det olika ut i olika delar av Sverige. Estimerad vaccinationstäckningsgrad för pneumokockvaccination för hela landet är 37 %* i populationen 65 år och äldre.

Det finns olika anledningar till att täckningsgraden skiljer sig i regionerna, bland annat subventionsläget för riskgrupper, strukturen i primärvården samt avsaknaden av ett nationellt vaccinationsregister för pneumokockvaccination.

Pneumokocksjukdom är en bakteriell infektion som bland annat kan leda till lunginflammation och i svåra fall – hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis).1 Under perioden 2015 – 2019 rapporterades fler än 6 700 fall av pneumokocksjukdom hos patienter över 65 år, där ca 94 % av fallen krävde sjukhusinläggning.2 Folkhälsomyndigheten (FHM) har tydliga rekommendationer – personer över 65 år tillhör en grupp med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom och bör därför erbjudas vaccination.1

Få tips från smittskyddsläkaren Anders Nystedt på hur ni kan öka er vaccinationstäckningsgrad

Anders Nystedt är smittskyddsläkare i Region Norrbotten och han ser till att regionen arbetar proaktivt med vaccination mot pneumokocker. Deras vaccinationstäckningsgrad ligger idag på 62 %* – en av dem högsta i hela Sverige.

I den här filmen berättar han mer om de insatser som har gjorts i Region Norrbotten för att öka vaccinationstäckningsgraden.

Du som är läkare eller sjuksköterska kan bidra till en ökning av er regionala vaccinationstäckningsgrad genom att aktivt erbjuda vaccination mot pneumokocker till alla som är 65 år och äldre.

Tyckte du att innehållet av videon var intressant/hjälpsamt?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hur många 65+ har vaccinerats mot pneumokocker i din region?

Du kan använda vår vaccinationstäckningskarta som en inspirationskälla och se vaccinationsläget i din region samt jämföra det med andra regioner.

Förklaring till kartan

Kartan illustrerar estimerad regional vaccinationstäckningsgrad för pneumokocker hos personer som är 65 år och äldre.*

➜ Klicka på kartan för mer information

❑ Grönfärgade regioner har en täckningsgrad av 50 % eller högre

❑ Gulfärgade regioner har en täckningsgrad 35 – 49 %  

❑ Rödfärgade regioner har en täckningsgrad 0 – 34 %

Senast uppdaterad: juli 2023

* Estimeringen av vaccinationstäckningsgraden baseras på leveransdata förpneumokockpolysackaridvaccin. Regioner kan dela fysisk lagerplats hos sjukhusapoteken, vilket kan innebära att granulariteten kan variera. Kartan på denna sida uppdateras tre gånger om året med färska siffror för vaccinationstäckningsgraden för pneumokocker. Tillfällen för uppdatering är januari, maj och september.

Får 65+ vaccinera sig kostnadsfritt i din region?

För de som tillhör gruppen 65 år och äldre är det regionerna som avgör kostnaden för vaccination mot pneumokocker. I de flesta regionerna är det helt kostnadsfritt. Via vår priskarta kan du ta reda på vad som gäller i din region. Denna information gäller om man vaccinerar sig på vårdcentral. Det kan skilja sig om man väljer att besöka en privat vaccinationsmottagning.

Förklaring till kartan

➜ Klicka på kartan för mer information

❑ Grön betyder kostnadsfritt för riskgrupper 

❑ Gul betyder kostnadsfritt för riskgrupper i vissa fall (se förklaring under respektive region) 

Senast uppdaterad: maj 2023

Har du redan laddat ner vårt flödesschema för vaccination mot pneumokocker till riskgrupper?

Osäker på vilka vacciner som gäller för vilka patienter? Vi har skapat ett flödesschema baserat på FHM:s senaste rekommendationer för dig som är läkare eller sjuksköterska och vaccinerar mot pneumokocker. Det går bra att ladda ner, skriva ut och använda det i din vaccinationsrutin för att enkelt se vilka som bör vaccineras samt vilket vaccin som bör erbjudas till dina patienter.

Flödesschema för vaccination mot pneumokocker till riskgrupper: en enkel PDF-samanfattning

eller beställ en kostnadsfri pappersversion till din brevlåda

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Beräkningen för vaccinationstäckningsgrad är baserad på

Relaterat innehåll

Barnvacciner

Visste du att rotavirus är den vanligaste orsaken till mag-tarminfektion hos små barn?

Gastroenterit orsakad av rotavirus kan vara en väldigt besvärlig sjukdom för de barn som drabbas.

Barnvacciner

Tre doser av RotaTeq® (levande rotavirusvaccin) visar effektivitet likt den naturliga immuniteten

RotaTeq är ett levande vaccin mot rotavirus som är avsett för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakat av rotavirusinfektion.

Vattkoppor

Vem har inte fått frågor om prickar?

Det finns många pricksjukdomar som barn kan drabbas av och det kan vara svårt för föräldrar att skilja dem åt. Prickboken är ett hjälpmedel i samtal med föräldrar.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Besökt 2023-10-05. Uppdaterad 2023-09-04.
  2. Clinical and economic burden of pneumococcal disease among adults in Sweden: A population-based register study. Natalie Zarabi, Martina Aldvén, Sigrid Sjölander, Hanna Fues Wahl, Goran Bencina, Kelly D. Johnson, Sven-Arne Silfverdal. Presented at ISPOR Europe 2022; Vienna, Austria; November 6-9, 2022.