Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

2022-06-16
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom1.

Personer med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med en dos PPV231.

Grupper medför allvarlig pneumokocksjukdom

RiskgruppExempelRekommendation
Kronisk hjärtsjukdomPPV23
Kronisk lungsjukdomPersoner med KOL eller svår astmaPPV23
Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnationPersoner med vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma.PPV23
Kronisk leversjukdomPPV23
Kronisk njursviktNefrotiskt syndrom.PPV23
Diabetes mellitusPPV23
Personer som är 65 år eller äldrePPV23
Personer med alkohol- eller narkotikaberoendePPV23
RökarePPV23
SvetsareSvetsare utsatta för toxisk rök i arbetet.PPV23

Du kan läsa de fullständiga rekommendationerna genom att besöka  www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/

Personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PCV20 och i vissa fall med både PCV20 och PPV232.

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

RiskgruppExempelRekommendation
Aspleni eller hypospleniSplenektomerade personer, tillstånd som medför bristande mjältfunktion, planerad splenektomi.PCV20 + PPV23
LikvorläckageLikvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen.PCV20
Nedsatt immunförsvarPersoner som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation. Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. behandling, t.ex. med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.PCV20
CochleaimplantatPCV20
Cystisk fibrosPCV20
OrgantransplantationPCV20

Du kan läsa de fullständiga rekommendationerna för personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom genom att besöka: www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/uppdaterade-rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-personer-med-mycket-hog-risk-for-allvarlig-pneumokocksjukdom-maj-2022/

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper, Folkhälsomyndigheten, augusti 2020
  2. Rekommendationer om pneumokockvaccination till patienter med mycket hög risk, Folkhälsomyndigheten, maj 2022