Pneumokockvaccination: varför är det viktigt och vem drabbas mest?

2023-03-15
Sjukdom orsakad av pneumokocker kan drabba alla, men är vanligast hos barn under två år och hos personer över 65 år. Pneumokocker kan orsaka allvarliga infektioner, framför allt lunginflammation med eller utan samtidig blodförgiftning, öroninflammation samt hjärnhinneinflammation.1  

Sedan 2022 ingår vaccination mot pneumokockinfektion i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för personer som tillhör riskgrupper. Vaccination mot pneumokocker kan minska förekomsten av allvarlig sjukdom samt belastningen på vården.1

Invasiv pneumokocksjukdom

Under 2005 – 2019 rapporterades mellan 13 och 19,5 fall av invasiv pneumokocksjukdom per 100 000 invånare och år i Sverige.1

Vem tillhör riskgrupp för allvarlig pneumokocksjukdom?

Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är större för äldre samt för personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunförsvar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad och mycket hög risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.1

Personer som är 65 år eller äldre

Under perioden 2015 – 2019 rapporterades fler än 6 700 fall av pneumokocksjukdom hos patienter över 65 år, där ca 94 % av fallen krävde sjukhusinläggning.2

Dödligheten inom 30 dagar efter sjukdomsdebuten hos patienter över 65 år var ca 5 %. För personer över 75 år fördubblades risken att dö av IPD och låg runt ca 12 %.2

Varför är ålder en riskfaktor? Den ökade mottagligheten med stigande ålder kan delvis bero på förändringar i det medfödda och det förvärvade immunförsvaret.3 Åldersrelaterade förändringar i andningsvägarna kan också bidra.3

Pneumokocksjukdom - 65 år eller äldre

Vuxna och barn från 2 år med vissa kroniska sjukdomar

Pneumokocksjukdom - Kroniska sjukdomar - Vuxna och barn

Personer som till exempel har hjärtsjukdom, astma, KOL eller diabetes tillhör också en riskgrupp för allvarlig pneumokocksjukdom och ska därför erbjudas vaccination mot pneumokocker. 1

Folkhälsomyndigheten delar in riskgrupperna i två olika grupper – med ökad risk och med mycket hög risk för pneumokocksjukdom.

Beroende på riskgrupp och eventuell vaccinationshistorik kan rekommendationerna för vaccination variera. 1

Friska barn och vaccination mot pneumokocker

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barnvaccination mot pneumokocker.

Vaccinationerna ges i barnhälsovården (BVC) när barnet är 3, 5 och 12 månader. 4 Tidigare ovaccinerade barn upp till 6 års ålder ska erbjudas kompletterande vaccinationer. Beroende på barnets ålder kan antalet doser variera. 5

Pneumokockvaccination av barn har ingått i ett nationellt vaccinationsprogram sedan 2009. Förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom hos barn har därefter minskat kraftigt. 5

Pneumokocksjukdom - Barnvaccinationsprogrammet

Pneumokockvaccination året runt

Man kan drabbas av pneumokockinfektion året runt. Erbjud gärna era patienter pneumokockvaccination för att minska risken för allvarlig lunginflammation. Vaccin mot pneumokocker kan ges året runt och samtidigt som vaccin mot covid-19, alternativt säsongsinfluensa.6

Relaterat innehåll

Barnvacciner

Visste du att rotavirus är den vanligaste orsaken till mag-tarminfektion hos små barn?

Gastroenterit orsakad av rotavirus kan vara en väldigt besvärlig sjukdom för de barn som drabbas.

Barnvacciner

Tre doser av RotaTeq® (levande rotavirusvaccin) visar effektivitet likt den naturliga immuniteten

RotaTeq är ett levande vaccin mot rotavirus som är avsett för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakat av rotavirusinfektion.

Vattkoppor

Vem har inte fått frågor om prickar?

Det finns många pricksjukdomar som barn kan drabbas av och det kan vara svårt för föräldrar att skilja dem åt. Prickboken är ett hjälpmedel i samtal med föräldrar.

Referenser:

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Besökt 2023-10-05. Uppdaterad 2023-09-04.
  2. Clinical and economic burden of pneumococcal disease among adults in Sweden: A population-based register study. Natalie Zarabi, Martina Aldvén, Sigrid Sjölander, Hanna Fues Wahl, Goran Bencina, Kelly D. Johnson, Sven-Arne Silfverdal. Presented at ISPOR Europe 2022; Vienna, Austria; November 6-9, 2022.
  3. Van de Garde MDB, Knol MJ, Rots NY, van Baarle D, van Els CACM. Vaccines to Protect Older Adults against Pneumococcal Disease. Interdiscip Top Gerontol Geriatr. 2020;43:113-130.
  4. Folkhälsomyndigheten. Barnvaccinationsprogram – Allmänt program för barn. Besökt 2023-03-03. Uppdaterat 2022-06-17.
  5. Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot pneumokockinfektion. Besökt 2023-03-03. Uppdaterat 2022-12-08.
  6. Folkhälsomyndigheten. Frågor & svar om vaccination mot pneumokockinfektion. Besökt 2023-03-03. Uppdaterad 2022-02-14.