Värdet av att förebygga pneumokockinfektion 

Varför är vaccination mot pneumokocker viktigt för individen, samhället och för vården? 

Den 13 mars bjöd MSD tillsammans med infektionsläkaren Rolf Gustafson in allmänläkare och sjuksköterskor till ett webbinarium om pneumokocker.

Folkhälsomyndigheten publicerade statistik i januari om rapporterade fall av invasiv pneumokocksjukdom under året 2023. Statistiken visade att det rapporterades 1455 fall av invasiv pneumokocksjukdom. Det är inte en dramatiskt ökning av fall, men det är ändå den högsta siffran som har rapporterats de senaste tio åren1.

Genom inspelningen av webbinariet har du möjlighet att utöka kunskapen, öka förståelsen av rekommendationer och riktlinjer som gäller för pneumokockvaccination, samt ta del av olika exempel om hur man kan lösa vaccinationsutmaningar i primärvården.

Infektionsläkaren Rolf Gustafson

Här kan du titta tillbaka på de olika
agendapunkterna som presenterades:

Vad är pneumokocker?
Vad säger rekommendationer och riktlinjer?
Utmaningar & tillvägagångssätt
Frågor & svar

Vad är pneumokocker?

Utmaningar & tillvägagångssätt

Vad säger rekommendationer och riktlinjer?

Frågor & svar

Hade du velat se mer av den här typen av innehåll?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Referenser:

1.Folkhälsomyndigheten. Pneumokockinfektion (invasiv) – sjukdomsstatistik. besökt 2024-02-14