CareCompare Vattkoppor – Ett interaktivt verktyg för estimerad vaccinationstäckningsgrad

CareCompare är ett digitalt verktyg som redovisar estimeringar av vaccinationstäckningsgrad för vattkoppsvaccination och VAB (vård av barn) kopplat till vattkoppssjukdom. Verktyget kan stötta er att se utvecklingen av vaccination över tid och skillnader mellan regioner för att förstå situationen i er region.

CareCompare integrerar data från relevanta källor så som Socialstyrelsen och visualiserar det för att på ett smidigt sätt följa utvecklingen i just er region.

Förstora vyn av instrumentpanelen genom att klicka på “Öppna fönster” i den nedre högra sidan.

Pneumokockvaccination

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

Vattkoppor är inte en sjukdom som barn behöver få

Ungefär 300 personer läggs årligen in på sjukhus till följd av vattkoppor. Här går vi igenom sjukdomsbörda och estimerade kostnader till följd av vattkoppor.

Vacciner

I Sverige är äldre skyddade mot pneumokocker ojämlikt: Hur kan ni förbättra täckningsgraden?

Vaccinationstäckningsgrad är ett begrepp som beskriver hur stor andel som vaccinerat sig.