Viktuppgång i samband med hivbehandling

Infektionssjukdomar - Artikel - Viktuppgång i samband med hivbehandling

2022-09-20
För personer som lever med hiv kan vikten vara ett problem.1-3 En studie har visat att 65% av personer med hiv är överviktiga2, vilket kan leda till följdkomplikationer som förhöjt kolesterol, högt blodtryck och diabetes. Vissa hivläkemedel förknippas med större viktuppgång än andra. Internationella riktlinjer rekommenderar därför viktmonitorering som en viktig del av hivbehandlingen.5

I början av en hivbehandling med antiretrovirala hivläkemedel, ses viktuppgång ofta som ett positivt steg mot bättre hälsa. Dock visar studier att personer som behandlas för hiv har en betydligt snabbare viktuppgång än den generella populationen – med ett BMI som ökar tre gånger så snabbt.6

Förhöjd risk för övervikt hos personer med hiv

I en brittisk studie på 560 personer som levde med hiv, konstaterades att så många som 65% var överviktiga.2 Övervikten i sig kan leda till flera följdsjukdomar som4:

Antiretrovirala hivläkemedel och viktuppgång

Antiretrovirala hivläkemedel förknippas ofta med viktuppgång, men olika typer av läkemedel vid hiv påverkar vikten olika mycket. För patienter som redan är överviktiga och inleder en hivbehandling – eller som upplever oönskad viktuppgång under hivbehandlingen – kan det vara en god idé att överväga byte av antiretrovirala hivläkemedel.

Riktlinjer rekommenderar viktmonitorering vid hivbehandling

European AIDS Clinical Society (EACS) rekommenderar att vikten kontrolleras regelbundet hos patienter som lever med hiv och använder antiretrovirala läkemedel. Vid risk för övervikt bör hivbehandlingen individanpassas och byte av hivläkemedel övervägas.

Kontakta MSD:s experter inom hivinfektion och behandling av hiv

Relaterat innehåll

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

HIV

Viktuppgång i samband med hivbehandling

En studie har visat att 65% av personer med hiv är överviktiga, vilket kan leda till följdkomplikationer som förhöjt kolesterol, högt blodtryck och diabetes.

Referenser

  1. Gelpi M, Afzal S, Lundgren J, et al. Higher risk of abdominal obesity, elevated low-density lipoprotein cholesterol, and hypertriglyceridemia, but not of hypertension, in people living with human immunodefi – ciency virus (HIV): results from the Copenhagen comorbidity in HIV infection study. Clin Inf Dis. 2018;67(4):579-586.
  2. Ilozue C, Howe B, Shaw S, et al. Obesity in the HIV-infected population in Northeast England: a particular issue in Black- African women. Int J STD AIDS. 2017;28(3):284-289.
  3. Sax PE, Erlandson KM, Lake JE, et al. Weight gain following initiation of antiretroviral therapy: risk factors in randomized comparative clinical trials. Clin Infect Dis. 2019. doi:10.1093/cid/ciz999.
  4. Centers for Disease Control and Prevention. Adult obesity causes & consequences. http://www.cdc.gov/ obesity/adult/causes.html. Published 2020. Accessed August 27, 2020.
  5. European AIDS Clinical Society. Guidelines 10.1. Accessed October 15, 2020.
  6. Levin J. Changes in body mass index over time in persons with and without HIV. Presented at AIDS 2020; July 6-10; virtual.