Patientfall inom hiv med Pilleriin Soodla

Speltid: 13:03

I filmen presenterar Pilleriin Soodla från Tartu Universitetssjukhus i Estland ett fall med en patient som fick sin diagnos sent, vilka komplikationer som uppstod och hon ger även tips på hur detta hade kunnat undvikas.