Inspelad föreläsning: Värdet av könsneutral vaccination: förebygga HPV-relaterade sjukdomar och cancer hos både kvinnor och män

Varför är det viktigt att vaccinera både flickor och pojkar mot HPV och vilken effekt kan det leda till för individen, samhället och för vården?

I vårt webbinarium från december 2023 sammanfattar Christer Borgfeldt, professor och överläkare i gynekologi vid Linköpings Universitetssjukhus, behovet och nyttan av könsneutral HPV-vaccination.

Sedan 2012 har flickor erbjudits kostnadsfri HPV-vaccination inom barnvaccinationsprogrammet inklusive så kallad ikapp-vaccination upp till 18 år. Först 2020 inkluderades även HPV-vaccination av pojkar (födda 2009 eller senare) i barnvaccinationsprogrammet men utan den så kallade ikapp-vaccinationen vilket innebär att många pojkar och yngre män fortfarande saknar skydd mot flera av de vanligaste HPV-typerna. HPV-typer som kan orsaka olika typer av cellförändringar och cancer hos både kvinnor och män.

Varje år drabbas ca 1000 kvinnor och 500 män av cancer orsakad av HPV och frågan är om inte pojkar/unga män borde erbjudas samma skydd mot cancer som flickor. Den 3 juni 2024 publicerade Folkhälsomyndigheten sin utredning om behov och kostnader för att genomföra en ikapp-vaccination för pojkar och unga män.  

Utredningen visar att det finns ett medicinskt behov och att vaccination mot HPV av pojkar och män till och med 26-års ålder kan förväntas ha goda hälsoeffekter till en rimlig kostnad. Genom inspelningen av webbinariet har du möjlighet att utöka dina kunskaper om HPV och varför det är lika viktigt att vaccinera pojkar mot HPV som flickor.

Referens: Folkhälsomyndigheten 2024. Behov av och kostnader för vaccination mot humant papillomvirus (HPV) – kunskapsunderlag om catch-up vaccination av pojkar och män och riktade insatser till specifika grupper.

Önskar du mer föreläsningar likt detta på MSDinsight?

Önskar du mer föreläsningar likt detta på MSDinsight?
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.