Om M-M-RvaxPRO

M-M-RVaxpro® är indicerat för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka och röda hund av personer från 12 månaders ålder.

Du hittar den senaste versionen av produktresumén för M-M-RvaxPro på FASS.

För fullständig information, priser och förpackningar, se fass.se

Utvald säkerhetstext

Coming Soon

Material

Produktblad M-M-RvaxPRO

Sammanfattande information om M-M-RvaxPRO riktad till sjukvårdspersonal

Se produktblad

Andra vacciner från MSD

Gardasil 9

Vaccin mot HPV. Humant Papillomvirus 9-valent Vaccin, Rekombinant (HPV-typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58).

Läs mer

Varivax

Vaccin mot vattkoppor. Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat.

Läs mer

Vacciner

Översikt

Översikt med MSD:s vacciner

Läs mer