Professor Joachim Aerts – Rationale of new systemic treatment options in resectable early stage NSCLC

Speltid: 43:24

Professor Joachim Aerts, chef vid avdelningen för lungmedicin på Erasmus Universitet i Rotterdam, Nederländerna, ger en översikt av den vetenskapliga bakgrunden för nya systemiska behandlingsalternativ vid resektabel NSCLC.

Webbinariet sändes live 2024-04-18. All information om EMA-godkända läkemedel reflekterar marknadsstatus per 2024-04-18.