Hur ser vaccination mot HPV ut i Sverige?

HPV-vaccination i Sverige

2023-05-16
Vet du vilka som har rätt till kostnadsfri vaccination mot HPV och när man behöver betala själv för vaccinationen? Vi har sammanfattat all information i en enkel lathund som du kan ladda ner för att stödja ditt dagliga arbete.

HPV - Vaccinationstabell Sverige

Relaterat innehåll

Pneumokockvaccination

Värdet av att förebygga pneumokockinfektion 

Den 13 mars bjöd MSD tillsammans med infektionsläkaren Rolf Gustafson in allmänläkareoch sjuksköterskor till ett webbinarium om pneumokocker.

Pneumokockvaccination

Skyddad: Vem ska vaccineras mot pneumokocker?

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Barnvacciner

Visste du att rotavirus är den vanligaste orsaken till mag-tarminfektion hos små barn?

Gastroenterit orsakad av rotavirus kan vara en väldigt besvärlig sjukdom för de barn som drabbas.

Referenser

  1. Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention, 2022-11-15, Version 4.0.
  2. Folkhälsomyndigheten, Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet, 2017, (Artikelnummer: 01596-2017).
  3. Sveriges Kommuner och Regioner, Samtyckesblanketter för HPV-vaccin, 2023
  4. International Human Papillomavirus (HPV) Reference Center. Utrotning av HPV och livmoderhalscancer.