Hur ser vaccination mot HPV ut i Sverige?

HPV-vaccination i Sverige

2023-05-16
Vet du vilka som har rätt till kostnadsfri vaccination mot HPV och när man behöver betala själv för vaccinationen? Vi har sammanfattat all information i en enkel lathund som du kan ladda ner för att stödja ditt dagliga arbete.

HPV - Vaccinationstabell Sverige

Relaterat innehåll

Vattkoppor

Vattkoppor är inte en sjukdom som barn behöver få

Ungefär 300 personer läggs årligen in på sjukhus till följd av vattkoppor. Här går vi igenom sjukdomsbörda och estimerade kostnader till följd av vattkoppor.

HPV

Nytt avtal ger möjlighet att beställa vaccindoser till upphandlat pris

Nytt avtal ger möjlighet att beställa vaccindoser till upphandlat pris Den 1 september 2023 ingick MSD ett nytt 4-års avtal för HPV-vaccin inom barnvaccinationsprogrammet. Nytt med avtalet är att det upphandlade vaccinet, Gardasil 9 (Humant papillomvirus 9-valent vaccin, rekombinant), även får avropas i andra sammanhang där individer kan behöva vaccineras mot HPV.

Pneumokockvaccination

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

Referenser

  1. Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention, 2022-11-15, Version 4.0.
  2. Folkhälsomyndigheten, Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet, 2017, (Artikelnummer: 01596-2017).
  3. Sveriges Kommuner och Regioner, Samtyckesblanketter för HPV-vaccin, 2023
  4. International Human Papillomavirus (HPV) Reference Center. Utrotning av HPV och livmoderhalscancer.