HPV-screening och cervikala cellförändringar

HPV-screening - Cervikala cellförändringar

2023-05-16
Screening syftar främst till att förebygga livmoderhalscancer genom tidig upptäckt av cellförändringar och tumörer. För yngre kvinnor möjliggör tidig upptäckt bl.a fertilitetsbevarande behandling.1

Kallelser till provtagning sker med 5 års intervall efter prov med HPV-analys för kvinnor 23-49 och med 7 års intervall efter prov med HPV-analys för kvinnor 50-70 år.1

HPV-screening - Kallelser till provtagning

På en gynekologisk cellprovskontroll tar barnmorskan eller gynekologen ett cellprov från livmoderhalsen. Provtagningen sker med hjälp av en liten spatel och en borste som förs in i slidan när kvinnan ligger i en gynstol. Provet analyseras för HPV och/eller cellförändringar.2

Självprovtagning kan genomföras som alternativ. Provet tas då av kvinnan själv från slidan och är lika pålitligt för upptäckt av HPV som prov som tagits av vårdgivare. Provet analyseras för HPV. Om provsvaret visar att provet innehåller HPV kallas kvinnan till gynekolog för vidare utredning.1

Vad innebär cellförändringar på livmoderhalsen?

Cellförändringar på livmoderhalsen orsakas nästan alltid av en HPV-infektion. Cellförändringar som ökar risken för cancer kallas cervikal dysplasi eller CIN (cervical intraepithelial neoplasia).3 Varje år leder HPV-infektioner till miljontals fall av cervikal dysplasi över hela världen.4

HPV-screening - Cellförändringar på livmoderhalsen

Illustration av olika grader av cellförändringar. Anpassat efter: Woodman et al. Nat Rev Cancer. 2007 Jan;7(1):11-22.5

Cellförändringar är inte samma sak som cancer. Det finns olika grader av cellförändringar: låggradiga eller höggradiga. Lätta cellförändringar läker ofta ut av sig själva och behöver ingen behandling men bör kontrolleras regelbundet. Höggradiga cellförändringar behöver ofta ett kirurgiskt ingrepp som kallas konisering eller excisionsbehandling innan de utvecklas till livmoderhalscancer. De metoder som används för att ta bort cellförändringar inkluderar kirurgi, laser, värmekniv eller frysbehandling.2 Men i vissa fall kan även höggradiga cellförändringar läka ut av sig själva utan behandling och kan kontrolleras med uppföljande besök hos gynekolog.1,2

Vaccination mot HPV efter excisionsbehandling

Vaccination mot HPV efter excisionsbehandling kan minska risken för förnyade cellförändringar. Resultaten från en metaanalys med cirka 4000 vaccinerade kvinnor efter excision visar att återfall av både låggradiga (CIN1+) och höggradiga (CIN2+) cellförändringar efter excisionsbehandling var lägre hos de vaccinerade jämfört med den ovaccinerade gruppen (CIN1+: OR 0,51; 95 % CI 0,31–0,83; p= 0,006; CIN2+: OR 0,35; 95 % CI 0,21–0,56; p <0,0001).6 Kvinnor som har behandlats för cellförändringar i livmoderhalsen kan därför diskutera HPV-vaccination med sin gynekolog.

En svensk studie visar också att det finns minskad prevalens av cellförändringar kopplade till HPV-typer som vaccinet skyddar mot hos de HPV-vaccinerade kvinnorna samt en minskad risk för cancer.Effektiviteten mot CIN2+ uppskattades till 75 % (IRR=0,25; 95 % CI=0,18–0,35), 46 % (IRR=0,54; 95 % CI=0,46–0,64), och 22 % (IRR=0,78; 95 % CI=0,65–0,93), när vaccination påbörjades före 17 års ålder, 17–19 år respektive 20–29 år. 7

Hur många diagnostiseras av cellförändringar?

I Europa diagnostiseras varje år över 263 000 nya fall av höggradiga cellförändringar (CIN2+), från vilka över 216 000 fall orsakats av HPV-typerna som ingår i vaccinet.8

HPV-screening - Hur många diagnostiseras av cellförändringar?

I Sverige drabbas cirka 62 000 kvinnor av cellförändringar varje år. Majoriteten av dessa, cirka 51 000, får beskedet att de har låggradiga cellförändringar medan 11 000 får beskedet att de har höggradiga cellförändringar det vill säga förstadier till livmoderhalscancer.9

HPV-screening - I Sverige drabbas cirka 62.000 kvinnor av cellförändringar varje år

Relaterat innehåll

Pneumokockvaccination

Värdet av att förebygga pneumokockinfektion 

Den 13 mars bjöd MSD tillsammans med infektionsläkaren Rolf Gustafson in allmänläkareoch sjuksköterskor till ett webbinarium om pneumokocker.

Pneumokockvaccination

Skyddad: Vem ska vaccineras mot pneumokocker?

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Barnvacciner

Visste du att rotavirus är den vanligaste orsaken till mag-tarminfektion hos små barn?

Gastroenterit orsakad av rotavirus kan vara en väldigt besvärlig sjukdom för de barn som drabbas.

Referenser

  1. Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention, 2022-11-15, Version 4.0.
  2. Cancerfonden [webbsida], Livmoderhalscancer (cervixcancer), 2020 [uppdaterad 6 februari 2020, citerad december 2022].
  3. Socialstyrelsen, Screening för livmoderhalscancer Rekommendation om att erbjuda screening, 2022, Artikelnummer 2022-2-7758.
  4. Hecken JM, Rezniczek GA, Tempfer CB. Innovative Diagnostic and Therapeutic Interventions in Cervical Dysplasia: A Systematic Review of Controlled Trials. Cancers (Basel). 2022 May 27;14(11):2670
  5. Woodman CB, Collins SI, Young LS. The natural history of cervical HPV infection: unresolved issues. Nat Rev Cancer. 2007 Jan;7(1):11-22.
  6. Di Donato V, Caruso G, Petrillo M, Kontopantelis E, Palaia I, Perniola G, Plotti F, Angioli R, Muzii L, Benedetti Panici P, Bogani G. Adjuvant HPV Vaccination to Prevent Recurrent Cervical Dysplasia after Surgical Treatment: A Meta-Analysis. Vaccines (Basel). 2021 Apr 21;9(5):410.
  7. Herweijer E, Sundström K, Ploner A, Uhnoo I, Sparén P, Arnheim-Dahlström L. Quadrivalent HPV vaccine effectiveness against high-grade cervical lesions by age at vaccination: A population-based study. Int J Cancer. 2016 Jun 15;138(12):2867-74.
  8. Hartwig S, St Guily JL, Dominiak-Felden G, Alemany L, de Sanjosé S. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. Infect Agent Cancer. 2017 Apr 11;12:19.
  9. Folkhälsomyndigheten, Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet, 2017, Artikelnummer: 01596-2017.