HPV är inte en könsspecifik infektion

HPV är inte en könsspecifik infektion

2023-05-16
Upp till 90 % av sexuellt aktiva personer får HPV någon gång i livet.(1)

De flesta (70-90 %) HPV-infektioner läker inom två år men kvarstående HPV-infektioner kan leda till vissa cancerformer eller andra sjukdomar.(2,3)
Det finns flera HPV-relaterade sjukdomar som drabbar män, bland annat kondylom och analcancer, som kan förebyggas genom vaccination.(4) HPV orsakar miljontals fall av kondylom och ungefär 9 900 fall av analcancer (2018).(5-7) Trots att det är en ovanlig cancerform ökar incidensen av analcancer hos mänmedan incidensen av livmoderhalscancer minskar i vissa länder. Ett exempel är USA.(8)
HPV-sjukdomsbördan hos män är sannolikt underskattad och det finns ingen etablerad screening för män.(9)

HPV-prevalens hos män minskar inte med åldern(10, 11)

HPV-prevalens hos män minskar inte med åldern

HPV-överföringen från kvinnor till män är högre än från män till kvinnor(12)

HPV-överföringen från kvinnor till män är högre än från män till kvinnor

Ovaccinerade män upplever höga frekvenser av återkommande HPV-infektioner(13)

Ovaccinerade män upplever höga frekvenser av återkommande HPV-infektioner

Data från HPV Infection In Men (HIM)-studie. Studien var en del av en multinationell prospektiv HPV-studie för män (18-70 år) i USA, Mexiko och Brasilien, där naturalförloppet undersöktes var sjätte månad. Medianuppföljning var 50,4 månader. Efterföljande händelser med genitala vårtor definierades som genitala vårtor som upptäckts efter ≥16 veckor efter föregående händelse.

Typspecifik HPV-infektion är inte skyddande hos ovaccinerade män

Modelleringsdata om genitalinfektioner hos ovaccinerade män i HIM-studien visar att:

Typspecifik HPV-infektion är inte skyddande hos ovaccinerade män

HPV hos män i Sverige

HPV hos män i Sverige

Vikten av könsneutrala HPV-vaccinationsprogram

Vikten av könsneutrala HPV-vaccinationsprogram

* Vaccinationsgrad viktad mot populationsstorlek.
** En tillfällig nedgång i vaccinationstäckning påverkar inte vaccinationsprogrammets effekt i samma utsträckning.

Relaterat innehåll

Vacciner

Skyddad: Vem ska vaccineras mot pneumokocker?

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Barnvacciner

Visste du att rotavirus är den vanligaste orsaken till mag-tarminfektion hos små barn?

Gastroenterit orsakad av rotavirus kan vara en väldigt besvärlig sjukdom för de barn som drabbas.

Barnvacciner

Tre doser av RotaTeq® (levande rotavirusvaccin) visar effektivitet likt den naturliga immuniteten

RotaTeq är ett levande vaccin mot rotavirus som är avsett för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakat av rotavirusinfektion.

Referenser

 1. European Cancer Organization, Eliminating HPV-Caused Cancers and Diseases in Europe: Case for Action. Summary Report 10 Dec 2019.
 2. Folkhälsomyndigheten. Vaccin mot Humant Papillomvirus (HPV); 2022.
 3. Regionala Cancercentrum i samverkan, Fördjupning om HPV.
 4. FASS Gardasil 9.
 5. de Martel C, et al. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. Lancet Glob Health. 2020 Feb;8(2):e180-e190. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7. Epub 2019 Dec 17. PMID: 31862245.
 6. Prilepskaya VN, et al. Estimating the Burden of Illness Related to Genital Warts in Russia: A Cross-Sectional Study. JHEOR. 2020;7(2):182-188.
 7. Diţescu D, et. al Clinical and pathological aspects of condyloma acuminatum – review of literature and case presentation. Rom J Morphol Embryol. 2021 Apr-Jun;62(2):369-383.
 8. Van Dyne E, et al. Trends in Human Papillomavirus–Associated Cancers—United States, 1999-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018;67(33):918-924.
 9. National Cancer Institute. HPV and Cancer, 2022.
 10. Vahle K, et al. Prevalence of Human Papillomavirus Among Women Older than Recommended Age for Vaccination by Birth Cohort, United States 2003‒2016. J Infect Dis. 2022 Jan 5.
 11. Han JJ, et al. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014. JAMA Oncol. 2017;3(6):810–816.
 12. Malagón T, et al. Sex- and Type-specific Genital Human Papillomavirus Transmission Rates Between Heterosexual Partners: A Bayesian Reanalysis of the HITCH Cohort. Epidemiology. 2021 May 1;32(3):368-377.
 13. Giuliano AR et al. Genital Wart Recurrence Among Men Residing in Brazil, Mexico, and the United States. J Infect Dis. 2019;219:703-710.
 14. Ranjeva SL, et al. Recurring infection with ecologically distinct HPV types can explain high prevalence and diversity. Proc Natl Acad Sci USA. 2017 Dec 19;114(51):13573-13578.
 15. Folkhälsomyndigheten. HPV-vaccinuppföljning; 2022.
 16. Vänskä S, Luostarinen T, Baussano I, et al. Vaccination With Moderate Coverage Eradicates Oncogenic Human Papillomaviruses If a Gender-Neutral Strategy Is Applied. J Infect Dis. 2020;222(6):948-956.
 17. Checchi M, Mesher D, Mohammed H, Soldan K. Declines in anogenital warts diagnoses since the change in 2012 to use the quadrivalent HPV vaccine in England: data to end 2017. Sex Transm Infect. 2019;95(5):368-373.
 18. European Cancer Organisation. Viral protection: Achieving the Possible. A Four Step Plan for Eliminating HPV Cancers in Europe.
 19. Bruni L, et al. HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010–2019. Prev Med. 2021;144:106399.
 20. Elfström KM, et al. Human Papillomavirus Vaccination of Boys and Extended Catch-up Vaccination: Effects on the Resilience of Programs. J Infect Dis. 2016;213(2):199-205.