Om VARIVAX®

VARIVAX® är avsett för vaccinering mot vattkoppor från 12 månaders ålder.

Du hittar den senaste versionen av produktresumén för VARIVAX på FASS.

För fullständig information, priser och förpackningar, se fass.se

Utvald säkerhetstext

Coming Soon

Material

Produktblad VARIVAX

Sammanfattande information om VARIVAX riktad till sjukvårdspersonal

Se produktblad

Andra vacciner från MSD

Vaccin mot HPV. Humant Papillomvirus 9-valent Vaccin, Rekombinant (HPV-typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58).

Läs mer

M-M-RvaxPro

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Mässlingsvirus, stam Enders Edmonston B, levande försvagat. Påssjukevirus, stam Jeryl Lynn, levande försvagat. Rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

Läs mer

Vacciner

Översikt

Översikt med MSD:s vacciner

Läs mer