Om PNEUMOVAX®

PNEUMOVAX® är indicerat för personer i åldern 2 år och äldre, hos vilka det finns en ökad risk för sjuklighet och dödlighet orsakad av pneumokocksjukdom.

Du hittar den senaste versionen av produktresumén för PNEUMOVAX på FASS.

För fullständig information, priser och förpackningar, se fass.se

Utvald säkerhetstext

Coming Soon

Andra vacciner från MSD

Zostavax

Vaccin mot "zoster" (bältros). Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat.

Läs mer

Varivax

Vaccin mot vattkoppor. Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat.

Läs mer

M-M-RvaxPro

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Mässlingsvirus, stam Enders Edmonston B, levande försvagat. Påssjukevirus, stam Jeryl Lynn, levande försvagat. Rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

Läs mer

Vacciner

Översikt

Översikt med MSD:s vacciner

Läs mer