Voices of Pharma

Voices of Pharma - powered by MSD Sverige

I dessa 10-minutersavsnitt har vi bjudit in ”thought leaders”, branschprofiler, experter och ledare från andra branscher att vara gäster i vår studio. Tillsammans diskuterar vi trender, mångfald och inkludering, hälsofrämjande arbete och andra intressanta ämnen.

Growing Old or Growing Wise with Digital Transformation?

I det första avsnittet möter Paul Simms, Chief Executive of Impatient Health, Erasmus Holm, Chief Marketing Officer* för MSD i Norden och Baltikum, och diskuterar de senaste trenderna, möjligheter och barriärer och hur digital transformation kan hjälpa till att omforma läkemedelsindustrin i Norden och Baltikum.

Vad är digital transformation och hur ser det ut inom läkemedelsindustrin? Är digital transformation detsamma som innovation? Hur ser läkemedelsindustrin ut om 5–10 år? Paul Simms ger sin syn på dessa frågor i detta avsnitt – se och bli inspirerad!

*Sedan inspelningen har Erasmus Holm flyttat till rollen som Business Unit Director i MSD i Nederländerna.

KAP71760 | KAP71763

How to Foster Greater Patient Diversity?

I detta avsnitt möter Catherine Williams, VD* för MSD i Danmark och Island, Phaedria St.Hilaire, VD för ProWoc, och Peter Drøidal, Novartis landschef i Danmark och Island, och samtalar om läkemedelsbranschens samhällsansvar att säkerställa jämlik tillgång till vård.

Vilka är hindren för att säkerställa jämlikhet och mångfald inom hälso- och sjukvården? Vilket ansvar har läkemedelsindustrin? Phaedria St.Hilaire och Peter Drøidal ger sin syn på dessa frågor i detta avsnitt – se och bli inspirerad!

*Sedan inspelningen har Catherine Williams flyttat till en ny roll inom MSD.

KAP74780 | KAP74779

How can health literacy help the population make better health decisions?

I detta avsnitt möter vår policychef för MSD i Norden & Baltikum, Hans Petter Strifeldt, den globala experten inom hälsofrämjande arbete Kristine Sørensen och samtalar om hur hälsokunskap kan hjälpa befolkningen att fatta bättre hälsobeslut.

Med ett ökande behov av egenvård, hur kan hälsokunskap hjälpa befolkningen att fatta bättre beslut runt sin hälsa? Har befolkningen tillgång till den information de behöver för att fatta bra beslut? Och vilken är läkemedelsindustrins skyldighet att hjälpa människor att förstå medicinsk information? Dessa är några av de frågor som Kristine Sørensen svarar på i detta avsnitt. Se och bli inspirerad!

KAP75469 | KAP75468

What does it take to implement data-driven, outcomes-based health care?

I detta avsnitt samtalarJulie Willingham, Regional Market Access Lead för MSD i Norden & Baltikum, med Annika Szabo Portela, VD för EIT Health Scandinavia, om hur man kan främja värdebaserad vård och vad som behövs för att lyckas med implementeringen av datadriven, resultatbaserad vård.

Vad är värdebaserad vård och vad krävs för att leverera resultatbaserade vårdtjänster? Vilka är hindren för optimal delning av hälsodata? Vilken roll ska läkemedelsindustrin ha i detta? Det här är några av frågorna som Julie Willingham och Annika Szabo Portela diskuterar i avsnittet. Se och bli inspirerad!

KAP76432  |  KAP76431

Why are cross-discipline partnerships in the health care sector important?

I det här avsnittet samtalar Umair Aslam, Business Unit Lead för MSD i Norge, med Thomas Langø, chefsforskare på SINTEF, om vikten av tvärvetenskapliga partnerskap inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Under de senaste åren har hälso- och sjukvårdens ekosystem i Norden och Baltikum upplevt betydande förändringar, särskilt drivna av covid-19-pandemin. Samtidigt som vi har tillgång till högutbildad hälso- och sjukvårdspersonal och universell vårdtäckning, ser vi också en växande sjukdomsbörda, en ökning av sjukvårdskostnader, förändrade hälsobehov, ökade förväntningar och starkare tonvikt på prisvärd och högkvalitativ vård.

I detta sammanhang vänder sig många av de viktigaste intressenterna till partnerskap för att skapa möjligheter, ta itu med utmaningar och ineffektivitet och få tillgång till nya funktioner.
Varför är partnerskap viktigare än någonsin? Vad krävs för att lyckas med tvärvetenskapliga partnerskap? Vilket värde tillför läkemedelsindustrin partnerskap? Det här är några av frågorna Umair Aslam och Thomas Langø diskuterar i det här avsnittet. Se och inspireras!

KAP77899 | KAP77898