Voices of Pharma

Voices of Pharma - powered by MSD Sverige

I dessa 10-minutersavsnitt har vi bjudit in ”thought leaders”, branschprofiler, experter och ledare från andra branscher att vara gäster i vår studio. Tillsammans diskuterar vi trender, mångfald och inkludering, hälsofrämjande arbete och andra intressanta ämnen.

Growing Old or Growing Wise with Digital Transformation?

I det första avsnittet möter Paul Simms, Chief Executive of Impatient Health, Erasmus Holm, Chief Marketing Officer* för MSD i Norden och Baltikum, och diskuterar de senaste trenderna, möjligheter och barriärer och hur digital transformation kan hjälpa till att omforma läkemedelsindustrin i Norden och Baltikum.

Vad är digital transformation och hur ser det ut inom läkemedelsindustrin? Är digital transformation detsamma som innovation? Hur ser läkemedelsindustrin ut om 5–10 år? Paul Simms ger sin syn på dessa frågor i detta avsnitt – se och bli inspirerad!

*Sedan inspelningen har Erasmus Holm flyttat till rollen som Business Unit Director i MSD i Nederländerna.

KAP71760 | KAP71763

How to Foster Greater Patient Diversity?

I detta avsnitt möter Catherine Williams, VD* för MSD i Danmark och Island, Phaedria St.Hilaire, VD för ProWoc, och Peter Drøidal, Novartis landschef i Danmark och Island, och samtalar om läkemedelsbranschens samhällsansvar att säkerställa jämlik tillgång till vård.

Vilka är hindren för att säkerställa jämlikhet och mångfald inom hälso- och sjukvården? Vilket ansvar har läkemedelsindustrin? Phaedria St.Hilaire och Peter Drøidal ger sin syn på dessa frågor i detta avsnitt – se och bli inspirerad!

*Sedan inspelningen har Catherine Williams flyttat till en ny roll inom MSD.

KAP74780 | KAP74779

How can health literacy help the population make better health decisions?

I detta avsnitt möter vår policychef för MSD i Norden & Baltikum, Hans Petter Strifeldt, den globala experten inom hälsofrämjande arbete Kristine Sørensen och samtalar om hur hälsokunskap kan hjälpa befolkningen att fatta bättre hälsobeslut.

Med ett ökande behov av egenvård, hur kan hälsokunskap hjälpa befolkningen att fatta bättre beslut runt sin hälsa? Har befolkningen tillgång till den information de behöver för att fatta bra beslut? Och vilken är läkemedelsindustrins skyldighet att hjälpa människor att förstå medicinsk information? Dessa är några av de frågor som Kristine Sørensen svarar på i detta avsnitt. Se och bli inspirerad!

KAP75469 | KAP75468