Om ZOSTAVAX®

ZOSTAVAX® är indicerat för prevention av herpes zoster (”zoster” eller bältros) och herpes zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN) för immunisering av personer som är 50 år eller äldre.

Du hittar den senaste versionen av produktresumén för ZOSTAVAX på FASS.

För fullständig information, priser och förpackningar, se fass.se

Utvald säkerhetstext

Coming Soon

Utbildning

Lär dig mer om bältros

På bältros-vaccin.se hittar du svar på vanliga frågor om bältros.

Välkommen!

Andra vacciner från MSD

PNEUMOVAX

Vaccin mot pneumokocker. Indicerat för personer i åldern 2 år och äldre, hos vilka det finns en ökad risk för sjuklighet och dödlighet orsakad av pneumokocksjukdom.

Läs mer

Varivax

Varivax®

Vaccin mot vattkoppor. Varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat.

Läs mer

M-M-RvaxPro

M-M-RvaxPro®

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Mässlingsvirus, stam Enders Edmonston B, levande försvagat. Påssjukevirus, stam Jeryl Lynn, levande försvagat. Rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

Läs mer

Vacciner

Översikt

Översikt med MSD:s vacciner

Läs mer