Hur påverkar covid-19-pandemin patienter med typ 2-diabetes?

Diabetestugget är en ny podcastserie vi har tagit fram där vi tar oss an expertperspektivet på den mångfacetterade sjukdomen typ 2-diabetes.

podcast

Podcast

 I detta avsnitt möter vi Professor Johan Jendle i en diskussion om hur covid-19-pandemin påverkar patienter med typ 2-diabetes och hur man som behandlade läkare och sköterska bäst kan hålla sin patient välbehandlad.

Har ni frågor kring det som tas upp i samtalet är ni välkomna att kontakta oss på MSD.