Paradoxala responsmönster vid immunterapi

Speltid: 48:40

Vitali Grozman är biträdande överläkare i thoraxradiologi, ansvarig för Cancer Imaging med ansvarsområdena lungcancer, malignt melanom och bröstcancer.

Till sin hjälp har han Adam Sierakowiak, medicinsk rådgivare på MSD, som kommer leda diskussionen. Missa inte detta webinar där han går igenom en rad aktuella ämnen.

Inspelat 2021-02-10

Om föreläsaren

Vitali Grozman

Vitali Grozman är biträdande överläkare i thoraxradiologi på Karolinska Universitetsjukhuset Solna, specialinriktad mot onkologisk radiologi. Hans huvudsakliga verksamhetsområden är lungcancer, strålterapi och onkologisk thoraxintervention. Förutom lungcancerinkluderar onkologisk thoraxradiologi på Karolinska även bröstcancer och melanom. Lungcancer och melanom är några av de ledande indikationerna för immunterapi, och Karolinska är ett av landets största centra för diagnoserna.

Vitali Grozman är även anställd av Strålterapienheten på Karolinska sjukhuset, där han är tillsammans med onkologer och fysiker en del av teamet för Stereotaktiskradioterapi (SBRT). Under våren planerar Vitali att lägga fram sin avhandling Stereotactic radiotherapy of difficult targets in thorax and abdomen.

Föreläsare: Vitali Grozman

Agenda

Relaterat innehåll