Behandlingsalternativ vid metastaserad NSCLC

Speltid: 33:42

I detta interaktiva webinar kommer Dr Borghaei att gå igenom de behandlingsalternativ som finns tillgängliga i 1:a linjen vid metastaserad NSCLC.

Han kommer även dela sin kliniska erfarenhet och tankar omkring olika IO-kombinationer och svara på frågan – bör standardbehandlingen förändras? Anders Vikström, överläkare vid universitetssjukhuset i Linköping, kommer att leda diskussionen och sätta insikterna i ett svenskt sammanhang. I slutet av webinaret kommer det att finnas tid för frågor.

Inspelat 2021-01-19

Om föreläsarna

Dr Hossein Borghaei, DO, Medical Oncologist

Dr Borghaei är chef för avdelningen för thoraxmedicinsk onkologi och professor vid institutionen för hematologi / onkologi vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia. Han är också co-director för immunövervakningsfaciliteten vid samma institution. Han är medlem i National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Association for Cancer Research, American Society of Clinical Oncology, American Society of Hematology och sitter i flera kommittéer involverade i utveckling av riktlinjer för behandling av lungcancer Hans forskning fokuserar på utveckling av nya cancerbehandlingar med fokus på immunterapi och monoklonala antikroppar. I samarbete med ett antal andra forskare vid Fox Chase och som ett resultat av laboratoriebaserade studier utförda vid Fox Chase Cancer Center har han utvecklat kliniska prövningar som pågår för behandling av patienter med lungcancer. Förutom laboratoriebaserade undersökningar är Dr Borghaei aktivt involverad i flera kliniska prövningar. Dr Borghaei har nästan 100 publikationer i sitt namn och nyckeln i all sin forskningsverksamhet är upptäckten av nya eller bättre sätt att behandla lungcancer.

Föreläsare: Dr Hossein Borghaei, DO, Medical Oncologist

Anders Vikström, överläkare

Föreläsare: Anders Vikström, överläkare

Agenda