Intervju: Smittskyddsläkare Anders Nystedt

Speltid: 04:08

Intervju med smittskyddsläkare Anders Nystedt om att förebygga pneumokocksjukdom.

Anders Nystedt är smittskyddsläkare i Region Norrbotten. Intervjun är inspelad på Sunderby sjukhus i Luleå i oktober 2019. I videon pratar Anders Nystedt om pneumokocker och om Region Norrbottens arbete och erfarenheter med att förebygga pneumokocksjukdom.