Intervju: Paul Baas, Professor inom thoraxonkologi

Speltid: 06:59

Professor Paul Baas från “The department of Thoracic Oncology at the Netherlands Cancer Institute & The Leiden university center” besökte Karolinska Sjukhuset och Tema Lungcancer i januari. Hans besök gick ut på att dels, diskutera forskning, men även föreläsa om den komplexa lungcancerpatienten. Detta är en inspelad intervju med några utav de viktigaste budskapen från hans föreläsning.