Intervju: Covid-19 och äldre: en infektionsläkares perspektiv

Speltid: 05:03

Infektionsläkaren Jonas Ahl berättar hur de äldre har haft det under pandemin samt vad som är viktigast framöver för att skydda våra äldre och sköra.