Exempel på riskgrupper för pneumokocksjukdom

2022-08-12

Risk jämfört med övriga befolkningen

65 år eller äldre1

2,5x högre (65–80 år)2*

4,9x högre (≥80 år)2*

Riskgrupp för pneumokocksjukdom - 65 år eller äldre
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Kronisk hjärtsjukdom

Kronisk hjärtsjukdom1

5,8x högre3†

Kronisk lungsjukdom1

inklusive astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom

5,6x högre3†

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Kronisk lungsjukdom
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Diabetes

Diabetes1

6,3x högre

Nedsatt immunförsvar1

till följd av sjukdom eller behandling

18x högre

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Nedsatt immunförsvar
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Alkoholism

Alkoholism1

1,6x högre2||

Rökning1

1,6x högre2||

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Rökning
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Kronisk leversjukdom

Kronisk leversjukdom1

2,1x högre2**

Barriärsvikt1

Likvorläckage 6,4x högre2††

Cochleaimplantat 30x högre risk för hjärnhinneinflammation4

Riskgrupp för pneumokocksjukdom - Barriärsvikt
Riskgrupp för pneumokocksjukdom - Riskmiljöer

Riskmiljöer5,6

Områden med låg grad av barnvaccinering, vård- och omsorgsboende, social utsatthet

Flera samtidiga medicinska tillstånd2‡‡

1 tillstånd 2,2x högre
2 tillstånd 2,9x högre
≥3 tillstånd 5,2x högre

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Flera samtidiga medicinska tillstånd

*Relativ risk 2,5 [2,0–3,0], 4,9 [4,0–6,0]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
†Relativ risk 18–64 år: 5,8 [4,99–6,75] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med kronisk hjärtsjukdom 266/960.3
‡Relativ risk 18–64 år: 5,6 [4,77–6,64] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med kronisk lungsjukdom 207/960.3
§Relativ risk 18–64 år: 6,3 [5,19–7,73] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med diabetes 123/960.3
¶Relativ risk 18–64 år: 18,1 [14,82–22,14] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med nedsatt immunförsvar 121/960.3
||Relativ risk alkoholism 1,6 [1,2–2,0], rökning 1,6 [1,4–1,8]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
**Relativ risk 2,1 [1,5–2,80]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
††Relativ risk 6,4 [1,6–16,7]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
‡‡Relativ risk 2,2 [1,9–2,5], 2,9 [2,5–3,5], 5,2 [4,4–6,1]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2

IPD, invasiv pneumokocksjukdom

Relaterat innehåll

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination: varför är det viktigt och vem drabbas mest?

Sjukdom orsakad av pneumokocker kan drabba alla, men är vanligast hos barn under två år och hos personer över 65 år.

Pneumokockvaccination

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination av riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att pneumokockvaccination erbjuds till personer som löper ökad risk för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom.

Appar

Användbara appar för dig som sjuksköterska

Vi har listat några appar som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete i sjukvården.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/. Uppdaterad: 10 augusti 2020. Besökt 5 juni 2021.
  2. Baxter R, Yee A, Aukes L, et al. Risk of underlying chronic medical conditions for invasive pneumococcal disease in adults. Vaccine. 2016;34(36):4293-4297.
  3. Wagenvoort GH, Knol MJ, de Melker HE, et al. Risk and outcomes of invasive pneumococcal disease in adults with underlying conditions in the post-PCV7 era, The Netherlands. Vaccine. 2016;34(3):334-340.
  4. Kahue CN, Sweeney AD, Carlson ML, Haynes DS. Vaccination recommendations and risk of meningitis following cochlear implantation. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;22(5):359-366.
  5. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.
  6. Park SB, Kim HJ, Cheong HJ. Environmental factors which can affect the burden of pneumococcal disease and the immune response to pneumococcal vaccines: the need for more precisely delineated vaccine recommendations. Expert Rev Vaccines. 2019;18(6):587-596.