Exempel på riskgrupper för pneumokocksjukdom

2022-08-12

Risk jämfört med övriga befolkningen

65 år eller äldre1

2,5x högre (65–80 år)2*

4,9x högre (≥80 år)2*

Riskgrupp för pneumokocksjukdom - 65 år eller äldre
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Kronisk hjärtsjukdom

Kronisk hjärtsjukdom1

5,8x högre3†

Kronisk lungsjukdom1

inklusive astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom

5,6x högre3†

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Kronisk lungsjukdom
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Diabetes

Diabetes1

6,3x högre

Nedsatt immunförsvar1

till följd av sjukdom eller behandling

18x högre

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Nedsatt immunförsvar
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Alkoholism

Alkoholism1

1,6x högre2||

Rökning1

1,6x högre2||

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Rökning
Riskgrupp pneumokocksjukdom - Kronisk leversjukdom

Kronisk leversjukdom1

2,1x högre2**

Barriärsvikt1

Likvorläckage 6,4x högre2††

Cochleaimplantat 30x högre risk för hjärnhinneinflammation4

Riskgrupp för pneumokocksjukdom - Barriärsvikt
Riskgrupp för pneumokocksjukdom - Riskmiljöer

Riskmiljöer5,6

Områden med låg grad av barnvaccinering, vård- och omsorgsboende, social utsatthet

Flera samtidiga medicinska tillstånd2‡‡

1 tillstånd 2,2x högre
2 tillstånd 2,9x högre
≥3 tillstånd 5,2x högre

Riskgrupp pneumokocksjukdom - Flera samtidiga medicinska tillstånd

*Relativ risk 2,5 [2,0–3,0], 4,9 [4,0–6,0]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
†Relativ risk 18–64 år: 5,8 [4,99–6,75] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med kronisk hjärtsjukdom 266/960.3
‡Relativ risk 18–64 år: 5,6 [4,77–6,64] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med kronisk lungsjukdom 207/960.3
§Relativ risk 18–64 år: 6,3 [5,19–7,73] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med diabetes 123/960.3
¶Relativ risk 18–64 år: 18,1 [14,82–22,14] Nederländerna 2008–2012. Totalt n=4.2 miljoner, IPD med nedsatt immunförsvar 121/960.3
||Relativ risk alkoholism 1,6 [1,2–2,0], rökning 1,6 [1,4–1,8]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
**Relativ risk 2,1 [1,5–2,80]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
††Relativ risk 6,4 [1,6–16,7]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2
‡‡Relativ risk 2,2 [1,9–2,5], 2,9 [2,5–3,5], 5,2 [4,4–6,1]. USA 2008–2014. Totalt n=3,5 miljoner, IPD n=1549.2

IPD, invasiv pneumokocksjukdom

Relaterat innehåll

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/. Uppdaterad: 10 augusti 2020. Besökt 5 juni 2021.
  2. Baxter R, Yee A, Aukes L, et al. Risk of underlying chronic medical conditions for invasive pneumococcal disease in adults. Vaccine. 2016;34(36):4293-4297.
  3. Wagenvoort GH, Knol MJ, de Melker HE, et al. Risk and outcomes of invasive pneumococcal disease in adults with underlying conditions in the post-PCV7 era, The Netherlands. Vaccine. 2016;34(3):334-340.
  4. Kahue CN, Sweeney AD, Carlson ML, Haynes DS. Vaccination recommendations and risk of meningitis following cochlear implantation. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;22(5):359-366.
  5. Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.
  6. Park SB, Kim HJ, Cheong HJ. Environmental factors which can affect the burden of pneumococcal disease and the immune response to pneumococcal vaccines: the need for more precisely delineated vaccine recommendations. Expert Rev Vaccines. 2019;18(6):587-596.