Välkommen till Hepatitdagen torsdag 26 november 2020!


Hepatitdagen som kommer äga som ett virtuellt möte torsdag 26 november 2020.

Hepatitdagen är ett nationellt möte som firar 25-årsjubileum under 2020. Syftet med mötet är att sprida kunskap och dela erfarenheter rörande eliminering av hepatit C.

Vi kommer ha internationella föreläsare som delar med sig av erfarenheter gällande eliminering av hepatit C, föreläsare från Sverige som kommer beskriva hur de arbetar med eliminering i olika patientgrupper och på olika "arenor" och vi kommer också få en inblick i patientens syn på hepatit C-sjukdomen, erfarenheter av behandling och möjligheter till eliminering i Sverige.

Program och anmälan

Vissa föreläsningar hålls på engelska.

13.00-13.15 Välkommen och teknik-check
Soo Aleman & Martin Kåberg

13.15-13.50 What works and what doesn’t in HCV elimination?
Graham Foster

13.50-14.25 Total Patient Care at Prindsen mottakssenter, Oslo
Kjersti Ulstein

14.25-14.30 Paus

14.30-14.50 Linkage C: HCV RNA fingerstick tester och

HCV- vård på Brukarföreningen
Heidi Holmström Larm & Maria Haglund

14.50-15.10 Samarbete och erfarenhet ur patientperspektiv på uppsökande HCV-vård på Brukarföreningen
Niklas Eklund

15.10-15.30 Erfarenheter av hepatit C-vård på Sprututbytet, Stockholm
Martin Kåberg

15.30-15.35 Paus

15.35-15.55 Patientens erfarenhet av hepatit C-vård
Christina Paulsrud

15.55-16.15 Nationell Arbetsgrupp (NAG) Hepatit
Ann-Sofi Duberg

16.15-16.30 Summering
Soo Aleman & Martin Kåberg


För anmälan, gå in på sthlmstream.com/hepatit
eller klicka direkt på länken nedan MSD.

Mötet riktar sig till läkare, sjuksköterskor och alla som i sin yrkesroll möter hepatitpatienter och det kommer att äga rum som ett virtuellt möte torsdag 26 november 2020 mellan kl 13.00 och 16.30.

Ingen deltagaravgift.

MSD står för kostnad för föreläsare.

SE-NON-00314 sept 2020