Ta del av höjdpunkterna från Hepatitdagens 25-årsjubileum


Det nationella mötet Hepatitdagen firade 25-årsjubileum den 26/11.

Syftet med mötet är att sprida kunskap och dela erfarenheter rörande eliminering av hepatit C. I år hölls mötet som ett webinar. Internationella föreläsare som Graham Foster delade med sig av erfarenheter gällande eliminering av hepatit C och föreläsare från Sverige presenterade hur de arbetar med eliminering i olika patientgrupper och på olika "arenor". Nedan kan du ta del av alla föreläsningar från dagen.What works and what doesn’t in HCV elimination?
Graham Foster

Default Image

Total Patient Care at Prindsen mottakssenter, Oslo
Kjersti Ulstein

Default Image

Linkage C: HCV RNA fingerstick tester och
HCV- vård på Brukarföreningen
Heidi Holmström Larm & Maria Haglund

Default Image

Samarbete och erfarenhet ur patientperspektiv på uppsökande HCV-vård på Brukarföreningen
Niklas Eklund

Default Image

Erfarenheter av hepatit C-vård på Sprututbytet, Stockholm
Martin Kåberg

Default Image

Patientens erfarenhet av hepatit C-vård
Christina Paulsrud

Default Image

Nationell Arbetsgrupp (NAG) Hepatit
Ann-Sofi Duberg

Default Image

SE-NON-00403