Pneumokocker

Utbildningar – Pneumokocker

Intervju med smittskyddsläkare Anders Nystedt om att förebygga pneumokocksjukdom

Region Norrbottens arbete och erfarenheter med att förebygga pneumokocksjukdom, sammanfattning.

Videoklipp.
Svensk textning.
SE-PNX-00003 nov 2019
Filmens längd: 1 minut.

Region Norrbottens arbete och erfarenheter med att förebygga pneumokocksjukdom.

Hela intervjun.
Svensk textning.
Interview in Swedish with Swedish subtitles.
SE-PNX-00002 okt 2019
Filmens längd: 4 minuter.

Region Norrbottens arbete och erfarenheter med att förebygga pneumokocksjukdom, version på engelska.

Hela intervjun.
Engelsk textning.
Interview in Swedish with English subtitles.
SE-PNX-00004 nov 2019
Filmens längd: 4 minuter.