Melanom

Onkologi - Melanom

Risken för återfall efter total resektion är hög för melanom både vid stadium IIB och IIC1,2

Melanom - Risken för återfall efter total resektion är hög för melanom både vid stadium IIB och IIC

Risk för återfall efter total resektion3,4

Melanom - Risk för återfall efter total resektion

Hälften av alla stadium IIB/C patienter får återfall inom 2 år3

Mediantid till återfall efter total resektion3,4

Melanom - Hälften av alla stadium IIB/C patienter får återfall inom 2 år

Fjärrmetastaser efter total resektion3

Efter resektion av melanom i stadium IIB/C finns risk att sjukdomen kommer tillbaka i ett mer avancerat stadium3,4. 30-52% av de som får återfall drabbas av fjärrmetastaser som sitt första återfall3.

Melanom - Fjärrmetastaser efter total resektion
Melanom - Förekomst av metastaser

Svenska registerdata visar att 5-årsmortaliteten vid melanom i stadium IIB och IIC är jämförbar med stadium IIIB5.

Melanomspecifik mortalitet

Melanomspecifik mortalitet

Referenser

  1. Gershenwald JE, et al. Melanoma Staging: Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin 2017;67:472 -92.​
  2. Yushak M, et al. Approaches to high-risk resected stage II and III melanoma. Am Soc Clin Oncol Educ Book​ 2019;39:e207 -11.
  3. Lee AY, et al. Patterns and timing of initial relapse in​ pathologic stage II melanoma patients. Ann Surg Oncol 2017;24:939 -46​
  4. Mohr P, et al. Adjuvant therapy versus watch-and-wait post surgery for stage III melanoma: A multicountry restrospective chart review. Melanoma Manag 2019;6:MMT33.​
  5. Eriksson et al. The portion cured of patients with resected stage II-III cutaneous melanoma in Sweden. Cancers (Basel). 2021;13(10):2456.​