Pneumokockvaccination: täckningsgraden i Sverige

Vaccinationstäckningsgrad är ett begrepp för hur många procent som vaccinerat sig. När det gäller vaccination mot pneumokocker ser det olika ut i olika delar av Sverige.

Vissa regioner har en högre täckningsgrad än andra. Vaccinationstäckningsgraden för pneumokocker för hela landet är 33 procent.

Hur många 65+ har vaccinerats mot pneumokocker i din region?

Via vår vaccinationstäckningskarta kan du se skillnaderna i Sverige och jämföra hur det ser ut mellan de olika regionerna.

Förklaring till kartan

Kartan visar vaccinationstäckningsgraden för pneumokocker hos personer 65 år och äldre.

➜ Klicka på kartan för mer information.

❑ Grönfärgade regioner har en täckningsgrad av 50 procent eller högre. 

❑ Gulfärgade regioner har en täckningsgrad mellan 35 och 49 procent. 

❑ Rödfärgade regioner har en täckningsgrad mellan 0 och 34 procent. 

Alla som är 65 år eller äldre tillhör en riskgrupp för allvarlig pneumokocksjukdom, därför är det viktigt att äldre erbjuds vaccination.

Kom ihåg att vaccin mot pneumokocker kan ges oavsett tid på året och samtidigt som vaccin mot säsongsinfluensan, alternativt samtidigt som vaccination mot Covid-19.

Får 65+ vaccinera sig kostnadsfritt i din region?

I Sverige är det regionerna som avgör kostnaden för vaccination mot pneumokocker. I många regioner är det helt kostnadsfritt för riskgrupper inklusive alla över 65 år.

Via vår priskarta kan du ta reda på vad som gäller i din region.

Förklaring till kartan

Denna information gäller om man vaccinerar sig på vårdcentral. Det kan skilja sig om man väljer att besöka en privat vaccinationsmottagning.

➜ Klicka på kartan för mer information.

❑ Grön betyder kostnadsfritt för riskgrupper 

❑ Gul betyder kostnadsfritt för riskgrupper i vissa fall (se förklaring under respektive region) 

❑ Röd betyder avgift för riskgrupper 

* Estimeringen av vaccinationstäckningsgraden baseras på leveransdata. Regioner kan dela fysisk lagerplats hos sjukhusapoteken, vilket kan innebära att granulariteten kan variera.

Beräkningen är baserad på