Vad förväntar du dig av ett pneumokockvaccin?

Skicka svar

Aliberti S, Mantero M, Mirsaeidi M, Blasi F. The role of vaccination in preventing pneumococcal
disease in adults. Clin Microbiol Infect. 2014;20 Suppl 5(0 5):52‐58.