Quiz - vaccination

Vilken är den mest effektiva åtgärden en läkare kan vidta för att öka vaccinationsgraden hos sina patienter?1

Nästa fråga


1 Centers for Disease Control and Prevention. Standards for Practice: Vaccine Recommendation. https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/adults/for-practice/standards/recommend.html. Besökt junij 2021

80% av riskgruppspatienterna angav detta som skäl till att de inte var vaccinerade mot pneumokocksjukdom.1

Nästa fråga


1 Boey L, Bosmans E, Ferreira LB, et al. Vaccination coverage of recommended vaccines and determinants of vaccination in at-risk groups. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(9):2136-2143.

Vilken grupp är den enskilt största (i antal personer) av dem som bör erbjudas vaccination mot pneumokocksjukdom?1

Nästa fråga


1 Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024.

Två av dessa livsstilsfaktorer innebär att en person kan erbjudas pneumokockvaccination efter individuell bedömning enligt Folkhälsomyndigheten.1

Nästa fråga


1 Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://.www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914. Uppdaterad: 10 augusti 2020. Besökt juni 2021.

Vem bör erbjudas en revaccination med PPV23 efter minst fem år?1

Nästa fråga


1 Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. https://.www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914. Uppdaterad: 10 augusti 2020. Besökt juni 2021.

Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk.

Pneumovax skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder.

Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber.

Datum för översyn av produktresumén: 2020-01-22

För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se

MSD Sverige AB, Box 45192, 104 30 Stockholm, Tel 08-578 135 00, msd.se

Är det någon särskild tid på året som rekommenderas för vaccination av riskgrupper?1

Visa resultat


1 Torres A, Blasi F, Dartois N, Akova M. Which individuals are at increased risk of pneumococcal disease and why?Impact of COPD, asthma, smoking, diabetes, and/or chronic heart disease on community-acquired pneumonia and invasive pneumococcal disease. Thorax. 2015;70(10):984-989.

Du fick 4 av 6 rätt

Frågorna du svarade fel på:

2 av 6

80% av riskgruppspatienterna angav detta som skäl till att de inte var vaccinerade mot pneumokocksjukdom

Ditt svar: Glömt vaccinationen

Rätt svar: Kände inte till rekommendationen om pneumokockvaccination


3 av 6

Vilken grupp är den enskilt största (i antal personer) av dem som bör erbjudas vaccination mot pneumokocksjukdom?

Ditt svar: Kronisk lungsjukdom

Rätt svar: 65 år eller äldre

Gör quizet igen


Pneumovax® (pneumokockpolysackaridvaccin) är ett vaccin mot pneumokockinfektioner innehållande renade polysackaridantigener. Vaccinet innehåller 23 pneumokockpolysackaridserotyper: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. lndicerat för aktiv immunisering mot pneumokocksjukdom hos barn från 2 år, ungdomar och vuxna. Pneumovax bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Pneumovax, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, ej förmån. Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Vaccinering bör undvikas vid varje signifikant sjukdom med feber, andra aktiva infektioner eller när en systemisk reaktion skulle innebära en risk, förutom när uppskjutande av vaccineringen innebär en ännu större risk. Pneumovax skall aldrig injiceras intravaskulärt. Vaccinet bör inte injiceras intradermalt. Vaccinet bör ges till gravida kvinnor endast då vaccinering är absolut nödvändig. Försiktighet bör iakttas när vaccinet ges till en ammande moder. Patienter med särskild ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion (t.ex. personer med aspleni och de som av något skäl erhållit immunsuppressiv behandling) bör informeras om eventuellt behov av tidig antibiotikabehandling i händelse av allvarlig plötslig sjukdom med feber. Datum för översyn av produktresumén: 2020-01-22 För fullständig information och förpackningar, se www.fass.se