Quiz – riskgrupper

Vilken riskgrupp har högst incidens av pneumokocksjukdom?1

Nästa fråga


1 Wagenvoort GH, Knol MJ, de Melker HE, et al. Risk and outcomes of invasive pneumococcal disease in adults with underlying conditions in the post-PCV7 era, The Netherlands. Vaccine. 2016;34(3):334-340.

Vilka miljöer är kopplade till hög risk för allvarlig
pneumokocksjukdom?1,2

Nästa fråga


1 Matanock A, Lee G, Gierke R, Kobayashi M, Leidner A, Pilishvili T. Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine Among Adults Aged ≥65 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(46):1069-1075.

2 Park SB, Kim HJ, Cheong HJ. Environmental factors which can affect the burden of pneumococcal disease and the immune response to pneumococcal vaccines: the need for more precisely delineated vaccine recommendations. Expert Rev Vaccines. 2019;18(6):587-596.

Riskgrupperna kan delas in i ökad risk respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Vilket tillstånd klassas som mycket hög risk?1

Nästa fråga


1 Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014;1(1):ofu024. Published 2014 May 27.

71% av alla sjukhusinläggningar till följd av pneumokocksjukdom inträffade i denna patientgrupp.1

Nästa fråga


1 Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, Walter S, Álvaro-Meca A, Gil-De-Miguel Á. Risk of hospitalization due to pneumococcal disease in adults in Spain. The CORIENNE study. Hum Vaccin Immunother. 2016;12(7):1900-1905.

Varför är ålder 65 år eller äldre en riskfaktor för allvarlig pneumokocksjukdom?1,2

Nästa fråga


1 van de Garde MDB, Knol MJ, Rots NY, van Baarle D, van Els CACM. Vaccines to Protect Older Adults against Pneumococcal Disease. Interdiscip Top Gerontol Geriatr. 2020;43:113-130.

2 Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. Published 2017 Dec 5.

Pneumkockinfektioner kan utlösa nya hjärtproblem hos patienter med kronisk hjärtsjukdom.1

Visa resultat


1 Marra F, Zhang A, Gillman E, Bessai K, Parhar K, Vadlamudi NK. The protective effect of pneumococcal vaccination on cardiovascular disease in adults: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020;99:204-213.

Du fick 4 av 6 rätt

Frågorna du svarade fel på:

2 av 6

Vilka miljöer är kopplade till hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom?

Ditt svar: Låg grad av barnvaccination

Rätt svar: Samtliga ovan


3 av 6

Riskgrupperna kan delas in i ökad risk respektive mycket hög risk för

Ditt svar: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Rätt svar: Samtliga ovan

Gör quizet igen