Onkologi

Antalet cancerfall ökar runt om i världen och behovet att hitta behandlingar som bekämpar cancer är stort. På MSD är vi beslutsamma i att bidra till denna insats genom att fortsätta utveckla läkemedel som bekämpar olika former av cancer.

Under de senaste årtiondena har överlevnaden för de som drabbas av cancer ökat markant och en av anledningarna är förbättrade behandlingsalternativ. Till dessa nya möjligheter hör immunterapi- en innovativ typ av cancerbehandling där kroppens eget immunförsvar triggas att bekämpa cancern.

MSD har godkända behandlingar mot en rad olika cancerformer, och på denna portal kan du läsa om våra läkemedel; KEYTRUDA (pembrolizumab) och ONTRUZANT (trastuzumab).

KEYTRUDA är i Sverige godkänt för behandling av; Lungcancer, hudcancer, Klassiskt Hodgkins Lymfom, Urotelial Cancer och Huvud-och-hals-cancer.

ONTRUZANT är i Sverige godkänt för behandling av bröstcancer och ventrikelcancer.

Besök våra produktsidor för att läsa mer om dessa behandlingar.

Produkter

Keytruda®

Antineoplastiskt medel

Läs mer

Ontruzant

Antineoplastiska medel, monoklonala antikroppar

Fass.se

SE-NON-00005 Mars 2019

Utbildningar

Biverkningar från immunonkologisk behandling med Martin Sandelin & Gustav Ullenhag

Denna film är inspelad med Martin Sandelin, Specialist i Lungmedicin och vid filmens tillfälle verksam vid Onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Gustav Ullenhag, Överläkare Onkologkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Default Image
Filmens längd: 9 minuter

Video-intervju om lungcancer med Professor Martin Reck

Martin Reck är klinikchef på Department of Thoracic Oncology på Lungkliniken i Grosshandsdorf i Tyskland.

Professor Martin Reck har varit huvudprövare eller co-huvudprövare i en mängd olika kliniska studier sedan 1993 och är huvudprövare på det Tyska Centret för Lungforskning (DZL) inom området lungcancer. Han varit involverad i en rad kliniska prövningar som undersöker nya terapier och behandlingssätt i avancerat sjukdomsstadium.

I dessa filmer får du höra Dr. Reck bemöta och svara flera frågor som rör behandling inom lungcancer.

Default Image

Question 1: Autoimmune disease and immunotherapy

Filmens längd: 2 Minuter.
Default Image

Question 2: PD-L1 testing in the future

Filmens längd: 1 Minuter.
Default Image

Question 3: The future of lung cancer

Filmens längd: 1 Minuter.
Default Image

Question 4: Insights from ELCC 2018

Filmens längd: 2 Minuter.
Default Image

Future perspective and standard of care

Filmens längd: 15 minuter
Default Image

Q&A: Treatment of NSCLC

Filmens längd: 11 minuter
SE-NON-00017 Mars 2019

PD-L1-testning, Tumor Proportion Score (TPS) och Combined Positive Score (CPS)

Default Image

PD-L1-testing

Filmens längd: 3 minuter
Default Image

Tumor Proportion Score (TPS) och Combined Positive Score (CPS) för bedömning av PD-L1-status

Filmens längd: 4 minuter
SE-NON-00018 Mars 2019

Videoföreläsning: The RAPID Program med Dr. Matthew Evison

Detta är en föreläsning om the RAPID (Rapid Access to Pulmonary Investigation & Diagnosis) Program av Dr. Matthew Evison, verksam i Manchester.

Default Image
SE-NON-00019 Mars 2019

Biomarkörer & PD-L1-testning med Professor John Gosney

Professor John Gosney är patolog vid Royal Liverpool University Hospital, i Liverpool, Storbritannien. Han är expert inom biomarkörer och PD-L1-testning, särskilt vid icke-småcellig lungcancer. Denna intervju gjordes den 17 november 2017 i Amsterdam, Nederländerna under mötet ”Combined Meeting of the Association of Pulmonary Pathologists (APP) and Dutch Pulmonary Pathology Society”. Dessa videofilmer är enbast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal.

Default Image

What is known about the concordance between assessments using different antibodies?

Filmens längd: 1 minut
Default Image

Can cytology be used in NSCLC for scoring of the level of the PD-L1 expression?

Filmens längd: 1 minut
Default Image

How can we deal with tumor heterogeneity?

Filmens längd: 1 minut
Default Image

Will the PD-L1 immunohistochemical assay remain to be a valuable biomarker?

Filmens längd: 1 minut
Default Image

What should a lab do to maintain a high quality of the PD-L1 expression test?

Filmens längd: 1 minut
SE-NON-00020 Mars 2019