Webinar inom onkologi

Här hittar du aktuella webinarer för onkologi. Du kan läsa mer och registrera dig för respektive webinar genom att klicka på “Läs mer och anmäl dig” nedan. Vissa webinar går att se on demand.


live_icon

On demand webinar

lng_icon

Föreläsningen sker på engelska

dates_icon

1 september 2021

kl 17.00-18.00

Effect of gender in cancer immunotherapy outcome and toxicity

Föreläsare: Dr. Fabio Conforti

Dr Fabio Conforti från European Institute of Oncology presenterar under detta webinar sin kliniska och forskningsmässiga erfarenhet kring könets påverkan på effekt och toxicitet vid Immunterapi.


live_icon

On demand webinar

lng_icon

Föreläsningen sker på engelska

dates_icon

25 augusti 2021

kl 17.00-18.00

Behandling av avancerad urotelial cancer med immunterapi

Föreläsare: Dr. Petros Grivas

Hör Dr. Petros Grivas diskutera vanliga frågor som rör behandling av patienter med avancerad urotelial cancer. Dr. Grivas är en världsledande expert inom GU Cancer och har många års klinisk erfarenhet.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

10 februari 2021

kl 12.00-13.00

Paradoxala responsmönster vid immunterapi

Föreläsare: Vitali Grozman

Inspelad föreläsning med Vitali Grozman, biträdande överläkare i thoraxradiologi, ansvarig för Cancer Imaging med ansvarsområdena lungcancer, malignt melanom och bröstcancer. Till sin hjälp har han Adam Sierakowiak, medicinsk rådgivare på MSD.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

19 januari 2021

kl. 16:00-17:15

Behandlingsalternativ vid metastaserad NSCLC

Föreläsare: Dr Hossein Borghaei, DO, Medical Oncologist och Anders Vikström, överläkare