Webinar inom onkologi

Här hittar du aktuella webinarer för onkologi. Du kan läsa mer och registrera dig för respektive webinar genom att klicka på “Läs mer och anmäl dig” nedan. Vissa webinar går att se on demand.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

Torsdag 11 November

FOKUS IMMUNTERAPI: Resistensmekanismer mot immunterapi vid cancer med Dr. Harriet Kluger

Föreläsare: Dr. Harriet Kluger

Inspelning av Dr. Harriet Klugers föreläsning under FOKUS IMMUNTERAPI 11 november 2021. Föreläsningen är på engelska.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

Torsdag 11 November

FOKUS IMMUNTERAPI: Vilka behandlingsalternativ finns efter progression med immunterapi- Erfarenheter från melanom med Hildur Helgadottir

Föreläsare: Hildur Helgadottir

Inspelning av Hildur Helgadottirs föreläsning under FOKUS IMMUNTERAPI 11 november 2021


live_icon

Webinar

dates_icon

Torsdag 11 November

FOKUS IMMUNTERAPI: PD-L1 testning- nya biomarkörer för immunterapi med Fredrik Enlund

Föreläsare: Fredrik Enlund

Inspelning av Fredrik Enlunds föreläsning under FOKUS IMMUNTERAPI 11 november 2021


live_icon

On demand webinar

dates_icon

7 oktober 2021

Hur hanteras reumatiska komplikationer vid ICI- behandling?

Föreläsare: Anna Rudin, Professor vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och universitetsöverläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och Max Levin, Överläkare, VO Onkologi Sahlgrenska universitetssjukhuset

I detta webinar går Anna Rudin tillsammans med Max Levin igenom kliniska data samt praktiskt omhändertagande av reumatiska komplikationer vid ICI behandling.
Föreläsningen syftar till att belysa de senaste riktlinjerna inom området samt diskutera de inte så självklara patientfallen


live_icon

Live webinar

dates_icon

25 november 2021

kl 12.00-13.00

Radiologisk uppföljning av cancerpatienter som behandlas med immunterapi - är patienten botad?

Föreläsare: Vitali Grozman, biträdande överläkare i thoraxradiologi på Karolinska Universitetssjukhuset

Missa inte detta webinar som kommer att innehålla en rad aktuella ämnen såsom:

- Vad skiljer immunterapi från de flesta andra onkologiska behandlingar?
- Vilka fynd bör radiologen särskilt uppmärksamma, och hur ska de rapporteras?
- Gråzonen mellan palliativ och kurativ intention.
- De vanligaste recidivmönstren vid immunterapi.


live_icon

Webinar

lng_icon

Föreläsningen sker på engelska

dates_icon

1 september 2021

kl 17.00-18.00

Effect of gender in cancer immunotherapy outcome and toxicity

Föreläsare: Dr. Fabio Conforti

Dr Fabio Conforti från European Institute of Oncology presenterar under detta webinar sin kliniska och forskningsmässiga erfarenhet kring könets påverkan på effekt och toxicitet vid Immunterapi.


live_icon

On demand webinar

lng_icon

Föreläsningen sker på engelska

dates_icon

25 augusti 2021

kl 17.00-18.00

Behandling av avancerad urotelial cancer med immunterapi

Föreläsare: Dr. Petros Grivas

Hör Dr. Petros Grivas diskutera vanliga frågor som rör behandling av patienter med avancerad urotelial cancer. Dr. Grivas är en världsledande expert inom GU Cancer och har många års klinisk erfarenhet.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

10 februari 2021

kl 12.00-13.00

Paradoxala responsmönster vid immunterapi

Föreläsare: Vitali Grozman

Inspelad föreläsning med Vitali Grozman, biträdande överläkare i thoraxradiologi, ansvarig för Cancer Imaging med ansvarsområdena lungcancer, malignt melanom och bröstcancer. Till sin hjälp har han Adam Sierakowiak, medicinsk rådgivare på MSD.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

19 januari 2021

kl. 16:00-17:15

Behandlingsalternativ vid metastaserad NSCLC

Föreläsare: Dr Hossein Borghaei, DO, Medical Oncologist och Anders Vikström, överläkare