Live webinar

Vetenskapligt symposium inom hiv-området 15-18 nov 2021


Karin Sundström och Frederik Nees Engsig m fl

Välkommen till ett vetenskapligt symposium inom hiv-området. Mötet består av två delar; ett globalt perspektiv 15-17 nov och ett nordiskt/baltiskt perspektiv den 18 nov 2021 och mötet sker virtuellt mellan kl 17.00 och 19.00 under dessa dagar.

Vi kommer ha internationella föreläsare de första dagarna och sedan föreläsare från Norden/Baltikum den 18 nov 2021. Mötet riktar sig till läkare och sjuksköterskor som i sin yrkesroll möter patienter med hiv.
Ingen deltagaravgift.
MSD står för kostnader för föreläsare och för den tekniska lösningen.

Varmt välkommen!

live_icon

Globalt hiv-symposium 2021

date_icon

Måndag 15 november-torsdag 18 november

author_icon

Karin Sundström och Frederik Nees Engsig m fl


contact_person

Ta också gärna kontakt med oss

Gunbritt Lagerbäck
Medicinsk rådgivare

Mobil:+46 (76) 1330002

E-post: gunbritt.lagerbaeck@merck.com

SE-NON-00670 11/2021