On demand webinar

Framtidens ansvarsfördelning mellan primär- och hivvården, hur ser den ut?


Ane Martinez Hoffart

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Organisationen har även tagit reda på huruvida regionernas svar överensstämmer med patienternas egna upplevelser. 

Ane Martinez Hoffart presenterar kartläggningen som följs åt av ett panelsamtal som modereras av Ronja Sannasdotter.

Medverkande i panelen är bland andra:

Helena Berggren, bitr. överläkare och ansvarig hivmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ronnie Ask, sjuksköterska, Venhälsan Södersjukhuset, Stockholm Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen

live_icon

Framtidens ansvarsfördelning mellan primär- och hivvården, hur ser den ut?

date_icon

Torsdag 16 September 2021 07:30-08:15

author_icon

Ane Martinez Hoffart


Agenda

Välkommen på frukostseminarium på infektionsveckan!

Program:

  • Presentation av Posithiva Gruppens kartläggning
  • Panelsamtal med vårdpersonal och personer som själva lever med hiv

Målgrupp:

  • Infektionsläkare och övriga intressenter på infektionsveckan

Deltagaravgift:

  • Ingen deltagaravgift
  • MSD står för kostnad av seminariet
contact_person

Ta också gärna kontakt med oss

Anna Sahlin
Brand Manager

Mobil:0709305782

E-post: Anna.Sahlin@merck.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-sahlin-5630221/

SE-NON-00611 09/2021