On demand webinar

Ta del av de nya nationella riktlinjerna inom hiv


Anders Sönnerborg och Christina Carlander

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har i dagarna uppdaterat de nationella riktlinjerna inom hiv.

Ta del av de senaste uppdateringarna i riktlinjerna och få möjlighet att ställa frågor om dessa direkt till Anders Sönnerborg och Christina Carlander.

Med detta webinar riktar vi oss till vårdpersonal inom infektionsområdet och övriga intressenter. Ingen deltagaravgift. MSD står för kostnad av webinaret.

Varmt välkommen!

live_icon

RAVs nya nationella riktlinjer inom hiv

date_icon

Torsdag 7 oktober 2021 12:00-13:00

author_icon

Anders Sönnerborg och Christina Carlander


Om föreläsarna

Anders Sönnerborg

Professor, Karolinska Institutet Huddinge Professor och avdelningschef för Avd Infektionssjukdomar Huddinge Karolinska Institutet och även Avd Klinisk Mikrobiologi Karolinska Institutet Huddinge.

Överläkare vid Infektionskliniken Huddinge och även Klinisk Mikrobiologi. Arbetat med och forskat på hivpatienter sedan 1983.

Grundare och ordförande för den svenska InfCareHIV kohorten. Grundare och ordförande för Referensgruppen för Antiviral Terapi.

Rådgivare till WHO i hivresistensfrågor.

Professor Anders Sönnerborg. Foto: Andreas Andersson.

Christina Carlander

Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Infektionsepidemiolog med fokus på komorbiditet inom den svenska hivkohorten. Hon tar över som registerhållare för InfCareHIV från 1:a oktober.

Christina Carlander

Agenda

  • Nya hivläkemedel (15 min) - Anders Sönnerborg
  • Uppdateringar i RAVs nationella riktlinjer inom hiv, (35 min) - Christina Carlander
  • Frågor/diskussion, (10 min)
contact_person

Ta också gärna kontakt med oss

Anna Sahlin
Brand Manager

Mobil:0709305782

E-post: Anna.Sahlin@merck.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anna-sahlin-5630221/

Med detta webinar riktar vi oss till vårdpersonal inom infektionsområdet och övriga intressenter. Ingen deltagaravgift. MSD står för kostnad av webinaret.

SE-NON-00636 09/2021