VÄLKOMMEN TILL VETENSKAPLIGT MÖTE INOM HIV-OMRÅDET 2-5 NOV 2020Välkommen till ett vetenskapligt symposium inom hiv-området som kommer äga rum som ett virtuellt möte måndag 2 nov till och med
torsdag 5 nov 2020 kl 17.00-19.00 alla dagar.

Du registrerar dig genom att klicka här* oberoende av om du avser deltaga enstaka dag eller alla dagarna.

Den nordisk-baltiska delen av symposiet äger rum måndag 2 november 2020 och har rubriken HIV care now and in the future – a Nordic/Baltic perspective och ämnena täcker covid 19-situationen i relation till hiv-vården samt den uppmärksammade frågan kring hiv-patienter och viktuppgång.
Se program för 2 nov 2020 här

Den globala delen av symposiet 3-5 november 2020 har rubriken Individualizing Care for PLWH: Preparing for the Next Decade och ämnena täcker bla hiv och samsjuklighet, kvinnor och hiv, hiv-behandling och resistens.
Se program för 3-5 nov 2020 här

Mötet riktar sig till läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal som möter patienter med hiv. Ingen deltagaravgift. MSD står för kostnader för föreläsare och för den tekniska lösningen.

OBS! Vid registrering meddelas du att registreringen avser 3-5 november men denna registrering avser alltså även 2 nov 2020

Varmt välkommen!

*Om du inte kommer in på länken kan du öppna en ny browser och kopiera in denna länk:
https://live.bpcasts.com/register/8757150decbd89b0f5442ca3db4d0e0e.html


SE-NON-00326