MSD inom infektionssjukdomar

I 80 år har vi med full kraft bekämpat infektionssjukdomar, vilket gett oss ett försprång när det kommer till att upptäckta och utveckla nya mediciner och vacciner

Våra produkter inom infektionssjukdomar

 
Zepatier

Antiviralt medel mot hepatit C

Läs mer

Isentress

Antiviralmedel mot HIV

Fass.se

Pifeltro

Antiviralmedel mot HIV

Fass.se

Delstrigo

Antiviralmedel mot HIV

Fass.se

Prevymis

Antiviralmedel mot cytomegalovirus

Läs mer

Noxafil

Antimykotika

Fass.se

Zinplava

Antibakteriellt medel mot Clostridium difficile-infektion

Läs mer

zerbaxa

Antibakteriellt medel

Läs mer

Utbildningar

 

Här hittar du som hälso-och sjukvårdspersonal utbildningsmaterial som vi tror kan vara till nytta för dig. Har du varit på ett vetenskapligt möte som MSD varit med och anordnat, hittar du inspelningar från föreläsningar och intervjuer här.

Föreläsningar Hepatitdagen 2018

Default Image

Introduktion & Sammanfattning

Föreläsare: Soo Aleman och Robert Schvarcz

Default Image

HepatitC-behandling av LARO-patienter

Föreläsare: Anna Jerkeman

Default Image

Behandling av hepatit C-patienter med missbruk eller inom Kriminalvården

Föreläsare: Katarina Rosén & Annika Olsson

Default Image

Norwegian experience: Treatment of hepatitis C patients with drug abuse

Föreläsare: Olav Dalgard

Default Image

Vetenskaplig debatt: Ska vi behandla hepatitC-patienter med levercirros och alkoholmissbruk/överkonsumtion?

Föreläsare: Karin Lindahl & Antti Oksanen

INFC-1257241-0000 - 04 juni 2018

Intervjuer Hepatitdagen 2018

Default Image

Anna Jerkeman

Intervju med Anna Jerkeman i anslutning till hennes föreläsning "HepatitC-behandling av LARO-patienter"

Default Image

Margret O'Sullivan

Intervju med Margaret O´Sullivan i anslutning till hennes föreläsning "Experience with treating PWIDs in the UK "

Default Image

Olov Dalgard

Intervju med Olov Dalgard i anslutning till hans föreläsning "Norwegian experience: Treatment of hepatitis C patients with drug abuse"

INFC-1257240-0000 - 02 juni 2018

Frukostföreläsning Infektionsveckan 2018

Under Infektionsveckan 2018 anordnade MSD ett frukostsymposium med titeln: Samverkan – en framgångsfaktor för hepatitC-vården i Värmland. Moderator var doc Ann-Sofi Duberg (Infektionskliniken Örebro) med föreläsare dr Anders Rubenson (Infektionskliniken Karlstad) och avdelningschef Helena Norlin (Laromottagningen Karlstad)

Default Image

Samverkan – en framgångsfaktor för hepatitC-vården i Värmland

INFC-1262198-0000 augusti 2018

Patientmaterial

 

På den här sidan har vi samlat material som du som hälso-och sjukvårdspersonal kan dela med dig av till patienter som har hepatit C. Du kan också klicka dig vidare till vår materialbeställning via länken Beställ material nedan.

Informationsfilm hepatit C

Filmen är baserad på information om hepatit C från vårdguiden, 1177.se. Filmen riktar sig till patienter i informations-och utbildningssyfte kring hepatit C, diagnos och behandling.

Default Image

Nationell

Default Image

Nationell

Version med undertext

Default Image

Sörmland

Default Image

Sörmland

Version med undertext

Default Image

Göteborg

Default Image

Göteborg

Version med undertext

Default Image

Värmland

Default Image

Värmland

Version med undertext

SE-ZEP-00010 mars 2019

Patientberättelse hepatit C

Tidigare HCV-positiva Jenn berättar om sitt tidigare missbruk och hur hon blev av med sin hepatit C.

Default Image
INFC-1258079-0000 juli 2018