MSD inom infektionssjukdomar

I 80 år har vi med full kraft bekämpat infektionssjukdomar, vilket gett oss ett försprång när det kommer till att upptäckta och utveckla nya mediciner och vacciner

Våra produkter inom infektionssjukdomar

 
Zepatier

Antiviralt medel mot hepatit C

Läs mer
Isentress

Antiviralmedel mot HIV

Utvald säkerhetstext Fass.se
Pifeltro

Antiviralmedel mot HIV

Läs mer
Delstrigo

Antiviralmedel mot HIV

Läs mer
Prevymis

Antiviralmedel mot cytomegalovirus

Läs mer
Recarbrio

Recarbrio

Läs mer Fass.se
Zinplava

Antibakteriellt medel mot Clostridium difficile-infektion

Läs mer
zerbaxa

Antibakteriellt medel

Läs mer

Utbildningar

Här hittar du som hälso-och sjukvårdspersonal utbildningsmaterial som vi tror kan vara till nytta för dig. Har du varit på ett vetenskapligt möte som MSD varit med och anordnat, hittar du inspelningar från föreläsningar och intervjuer här.

Covid-19

Intervju med infektionsläkaren

Jonas Ahl

Intervju med infektionsläkaren Jonas Ahl i anslutning till Seniormässan i Göteborg

Föreläsningar Hepatitdagen 2019

John Dillon och Jan Tait

HCV working as one, reaching the whole community

Föreläsare: John Dillon och Jan Tait

Peer Brehm Christensen

Viral hepatitis in prison - Danish experience

Föreläsare: Peer Brehm Christensen

Marianne Alanko Blomé

Hepatit C-vård på Sprutbytet i Skåne

Föreläsare: Marianne Alanko Blomé

Charlotte Lybeck

Hepatit C-vård på Anstalterna Hinseberg och Kumla

Föreläsare: Charlotte Lybeck

Mika Liljebäck

Hepatit C- testning utanför sjukhus

Föreläsare: Mika Liljebäck

Emmi Andersson

Hepatit C-testning utanför sjukhus

Föreläsare: Emmi Andersson

Magdalena Yderborg och Simon Larsson

Hepatit C-vård på LARO i Göteborg

Föreläsare: Magdalena Yderborg och Simon Larsson

SE-NON-00085 juli 2019

Intervjuer Hepatitdagen 2019

John Dillon och Jan Taite

John Dillon och Jan Tait

Intervju med John Dillon och Jan Tait i anslutning till deras föreläsning "HCV working as one, reaching the whole community"

Peer Brehm Christensen

Peer Brehm Christensen

Intervju med Peer Brehm Christensen i anslutning till hans föreläsning "Viral hepatitis in prison - Danish experience".

Marianne Alanko Blomé

Marianne Alanko Blomé

Intervju med Marianne Alanko Blomé i anslutning till hennes föreläsning "Hepatit C-vård på Sprutbytet i Skåne".

Charlotte Lybeck

Charlotte Lybeck

Intervju med Charlotte Lybeck i anslutning till hennes föreläsning "Hepatit C-vård på Anstalterna Hinseberg och Kumla".

Mika Liljebäck

Mika Liljebäck

Intervju med Mika Liljebäck i anslutning till hennes föreläsning "Hepatit C- testning utanför sjukhus".

Emmi Andersson

Emmi Andersson

Intervju med Emmi Andersson i anslutning till hennes föreläsning "Hepatit C-testning utanför sjukhus".

Magdalena Yderborg och Simon Larsson

Magdalena Yderborg och Simon Larsson

Intervju med Magdalena Yderborg och Simon Larsson i anslutning till deras föreläsning "Hepatit C-vård på LARO i Göteborg".

SE-NON-00080 - juni 2019

Frukostföreläsning Infektionsveckan 2019

Under Infektionsveckan 2019 anordnade MSD ett frukostsymposium med temat "Erfarenheter från tre år med Sprututbytet i Jönköping - rutiner, behandling och samverkan". Föreläsare var Therese Olsson, sjuksköterska på sprututbytet och infektion kliniken Länssjukhuset Ryhov, Malin Bengnér, Smittskyddsläkare i Region Jönköpings län och Mikael Carlsson, Överläkare på infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov

Frukostföreläsning Infektionsveckan 2019

Erfarenheter från tre år med Sprututbytet i Jönköping - rutiner, behandling och samverkan

SE-NON-00081 juli 2019

Föreläsningar Hepatitdagen 2018

Introduktion & Sammanfattning

Introduktion & Sammanfattning

Föreläsare: Soo Aleman och Robert Schvarcz

Anna Jerkeman

HepatitC-behandling av LARO-patienter

Föreläsare: Anna Jerkeman

Default Image

Behandling av hepatit C-patienter med missbruk eller inom Kriminalvården

Föreläsare: Katarina Rosén & Annika Olsson

Olav Dalgard

Norwegian experience: Treatment of hepatitis C patients with drug abuse

Föreläsare: Olav Dalgard

Karin Lindahl & Antti Oksanen

Vetenskaplig debatt: Ska vi behandla hepatitC-patienter med levercirros och alkoholmissbruk/överkonsumtion?

Föreläsare: Karin Lindahl & Antti Oksanen

INFC-1257241-0000 - 04 juni 2018

Intervjuer Hepatitdagen 2018

Anna Jerkeman

Anna Jerkeman

Intervju med Anna Jerkeman i anslutning till hennes föreläsning "HepatitC-behandling av LARO-patienter"

Margret O'Sullivan

Margret O'Sullivan

Intervju med Margaret O´Sullivan i anslutning till hennes föreläsning "Experience with treating PWIDs in the UK "

Olov Dalgard

Olov Dalgard

Intervju med Olov Dalgard i anslutning till hans föreläsning "Norwegian experience: Treatment of hepatitis C patients with drug abuse"

INFC-1257240-0000 - 02 juni 2018

Frukostföreläsning Infektionsveckan 2018

Under Infektionsveckan 2018 anordnade MSD ett frukostsymposium med titeln: Samverkan – en framgångsfaktor för hepatitC-vården i Värmland. Moderator var doc Ann-Sofi Duberg (Infektionskliniken Örebro) med föreläsare dr Anders Rubenson (Infektionskliniken Karlstad) och avdelningschef Helena Norlin (Laromottagningen Karlstad)

Default Image

Samverkan – en framgångsfaktor för hepatitC-vården i Värmland

INFC-1262198-0000 augusti 2018

Patientmaterial

 

På den här sidan har vi samlat material som du som hälso-och sjukvårdspersonal kan dela med dig av till patienter som har hepatit C. Du kan också klicka dig vidare till vår materialbeställning via länken Beställ material nedan.

Informationsfilm hepatit C

Filmen är baserad på information om hepatit C från vårdguiden, 1177.se. Filmen riktar sig till patienter i informations-och utbildningssyfte kring hepatit C, diagnos och behandling.

Default Image

Nationell

Default Image

Nationell

Version med undertext

Default Image

Sörmland

Default Image

Sörmland

Version med undertext

Default Image

Göteborg

Default Image

Göteborg

Version med undertext

Default Image

Värmland

Default Image

Värmland

Version med undertext

SE-ZEP-00010 mars 2019

Patientberättelse hepatit C

Tidigare HCV-positiva Jenn berättar om sitt tidigare missbruk och hur hon blev av med sin hepatit C.

Default Image
INFC-1258079-0000 juli 2018