Webinar inom infektionssjukdomar

Här hittar du aktuella webinarer för infektionssjukdomar. Du kan läsa mer och registrera dig för respektive webinar genom att klicka på “Läs mer och anmäl dig” nedan. Vissa webinar går att se on demand.


live_icon

Live webinar

dates_icon

16 September 2021

kl 07:30-08:15

Framtidens ansvarsfördelning mellan primär- och hivvården, hur ser den ut?

Föreläsare: Ane Martinez Hoffart

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Organisationen har även tagit reda på huruvida regionernas svar överensstämmer med patienternas egna upplevelser. Välkommen till en presentation av resultat från kartläggningen och ett panelsamtal med vårdpersonal och personer som själva lever med hiv.