Webinar inom infektionssjukdomar

Här hittar du aktuella webinarer för infektionssjukdomar. Du kan läsa mer och registrera dig för respektive webinar genom att klicka på “Läs mer och anmäl dig” nedan. Vissa webinar går att se on demand.


live_icon

On demand webinar

lng_icon

Föreläsningen sker på engelska

Patientfall inom hiv med Pilleriin Soodla (Tartu University Hospital, Estland)

Föreläsare: Pilleriin Soodla

Patientfall inom hiv med Pilleriin Soodla


live_icon

Live webinar

lng_icon

Föreläsningen sker på engelska

dates_icon

15 november 2021- 18 november 2021

Webinar: Globalt hiv-symposium 2021

Föreläsare: Karin Sundström och Frederik Nees Engsig mfl

Infectious Disease and HIV learnings in 2021
Virtual meeting sponsored by MSD


live_icon

On demand webinar

dates_icon

7 Oktober 2021

kl 12:00-13:00

RAVs nya nationella riktlinjer inom hiv

Föreläsare: Anders Sönnerborg och Christina Carlander

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har i dagarna uppdaterat de nationella riktlinjerna inom hiv. Ta del av de senaste uppdateringarna i riktlinjerna och få möjlighet att ställa frågor om dessa direkt till Anders Sönnerborg och Christina Carlander.


live_icon

On demand webinar

dates_icon

16 September 2021

kl 07:30-08:15

Framtidens ansvarsfördelning mellan primär- och hivvården, hur ser den ut?

Föreläsare: Ane Martinez Hoffart

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner. Organisationen har även tagit reda på huruvida regionernas svar överensstämmer med patienternas egna upplevelser. Välkommen till en presentation av resultat från kartläggningen och ett panelsamtal med vårdpersonal och personer som själva lever med hiv.