Våra produkter inom immunologi

MSD har två TNF (tumörnekrosfaktor) -hämmare inom huvudområden: Gastroentrologi och Reumatologi

Remicade (infliximab) är en TNF-hämmare, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, som ges intravenöst

Remicade har indikationer inom Gastroenterologi (Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, Pediatrisk Crohn’s sjukdom), Reumatologi (Reumatoid artrit, Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit) och Dermatologi (Psoriasis)

Simponi (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 100 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och 50 mg även i förfylld spruta, som ges subkutant månadsvis (reum) eller var 4:e vecka (UC)

Simponi har indikationer inom Gastroenterologi (Ulcerös kolit) och Reumatologi (Reumatoid artrit, Ankyloserande spondylit, icke-radiografisk axial spondylartrit, Psoriasisartrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit)

SE-GOL-00004